Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 2 maart 2014

Verdwijnen Spoed Eisende Hulp in regio onacceptabel

D66Geldermalsen maakt zich zorgen om bereikbaarheid en beschikbaarheid van SpoedEisendeHulp.
In het NRC van 1 maart  schemert het al door, SKIPR maakt er melding van, RTLNieuws besteedt er een item aan en ook in Tiel wordt er met argusogen naar gekeken: centralisatie van SEH en de consequenties daarvan (afbouw daar aan gekoppelde functies) voor de ziekenhuizen in de regio’s.  Voor Geldermalsen (en de 9 samenwerkende gemeenten in de regio) een bedenkelijke ontwikkeling bij calamiteiten.
aanrijtijden“De aanrijtijden zijn al discutabel voor onze contreien (zie de kaart) maar met het mogelijk verdwijnen van de SEH post in Tiel en andere ziekenhuizen in de omgeving wordt de situatie -ook in bestuurlijk oogpunt, alleen maar penibeler. Zeker wanneer er sprake is van een grootschalige ramp (Betuwelijn of A15) is het niet langer mogelijk verschillende ziekenhuizen op te schakelen (escalatiemodel) voor de noodhulp. Deze regio is dan puur en alleen aangewezen op de capaciteit in Nijmegen(!) (zelfde provincie) of Utrecht”, aldus fractievoorzitter Jan de Geus. “Met het verdwijnen van Spoed Eisende Hulp op redelijk afstand verdwijnen ook ondersteunende functies en zijn er meer specialisaties in de nabije ziekenhuizen die daardoor verdwijnen. De plannen van de zorgverzekeraars veroorzaken daardoor niet alleen voor de korte termijn zorg een afbraak van lokale en regionale zorg bij calamiteiten, maar ook voor overige volwaardige ziekenhuis functies in onze nabijheid.”

D66Geldermalsen maakt zich ernstige zorgen over deze ontwikkelingen –zowel voor onze inwoners als voor het adequaat en betrouwbaar functioneren van onze veiligheidsregio. D66Geldermalsen vraagt van lokale politiek en colleges aandacht voor dit probleem in de regio en hoopt dat de Regio Rivierenland voldoende politieke druk gebruikt om zorgverzekeraars op een andere gedachte te brengen voor deze regio en zo onder andere de SEH functie van Ziekenhuis Rivierenland Tiel en de Gelderse Vallei te behouden. Die functie is van groot veiligheidsbelang en veiligheidsgevoel voor de inwoners van de Regio Rivierenland. Jan de Geus ziet de impact daarom nog ruimer: “Een goede zorginfrastructuur is daardoor ook van belang voor de keuze om hier al dan niet te komen wonen en werken. De ‘Rand van de Randstad’ moet niet het ravijn van de leefbaarheid worden”