Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 3 mei 2016

D66Geldermalsen voor een open en transparant bestuur

Op dinsdag 19 april nam de Tweede Kamer op initiatief van D66 en GroenLinks de “Wet Open Overheid” aan. Op basis van deze wet krijgen burgers, journalisten en onderzoekers meer toegang tot informatie van de overheid. Daarnaast moeten overheden meer informatie uit zichzelf openbaar maken. Bovendien wordt er een halt geroepen aan personen die Wob-verzoeken indienen voor financieel gewin. De Wet Open Overheid moet in de plaats komen van de Wet Openbaar Bestuur.

In Vrij Nederland (https://www.vn.nl/hoe-de-machtigste-lobby-deze-week-een-smadelijkenederlaag-leed/ ) valt te lezen dat onder andere de VNG namens Nederlandse gemeenten een flinke lobby voerde tegen de Wet Open Overheid. Desondanks is de wet gelukkig met een ruime meerderheid aangenomen. Echter de VNG e.a. zijn nu van plan om actief bij de Eerste Kamer te lobbyen tegen het wetsvoorstel. Dit is zeer tegen de zin van de fractie van D66. De fractie van D66Geldermalsen heeft daarom een aantal vragen aan het college gesteld. U vindt de vragen onder de volgende publicatie.

De overheid hoort wat D66 betreft altijd zo transparant mogelijk te zijn. Daar hebben burgers, journalisten en onderzoekers recht op. Vele malen afgelopen jaren is in de gemeenteraad van Geldermalsen benadrukt hoe belangrijk zij openheid vind. In januari heeft de VVD-fractie hiertoe zelfs het initiatief genomen hiervoor een ondubbelzinnige werkwijze te formuleren.  Geheimhouding van informatie door de overheid moet alleen bij hoge uitzondering mogelijk zijn, en dan moet je ook uit kunnen leggen waarom en tot wanneer je die geheimhouding oplegt.