Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 22 maart 2017

Sociale huur, minimabeleid en integratie statushouders

Gebrek aan urgentie voor wat betreft sociale huurwoningen

Naast het al langer kritisch volgen van het gemeentelijke beleid ten aanzien van sociale huurwoningen heeft de fractie onlangs ook haar zorgen geuit omtrent het minimabeleid (en dan in het bijzonder de bijdragen voor sportieve en culturele deelname) en het uitblijven van een gecoördineerd gemeentelijke beleid ten aanzien van integratie van statushouders.
Voor wat betreft het minimabeleid lijkt er een verruiming te komen al is de communicatie hierover soms wel ongelukkig (geweest).

Bij het sociale huurwoningenbeleid heeft de gemeente in onze ogen een onterechte koppeling gemaakt met het integratiebeleid voor statushouders.
In mei komt een combinatievoorstel voor de bouw van permanente en tijdelijke (tiny houses) sociale huurwoningen op diverse plaatsen in een aantal dorpen en een integratiebeleidsplan ter besluitvorming naar de raad. De koppeling die door het college gemaakt wordt heeft voor onrust onder inwoners gezorgd. Sociale huurwoningen dreigen op sommige beoogde locaties niet gebouwd te kunnen worden omdat omwonenden bang zijn dat er een soort mini azc komt.

Als (steun) fractie houden wij de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Mocht u informatie/opmerkingen/vragen voor ons hebben dan horen wij die graag.