Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 juni 2017

Uitvoering motie D66Geldermalsen/ChristenUnie/VoorNeerijnen

motie sociale woningbouw

Bij het bespreken van het herindelingsplan 16 maart bracht D66Geldermalsen een motie in met daarbij een klemmende oproep tot meer sociale woningbouw in de kernen van West Betuwe i.o.

Doel van de motie was met name dat de drie colleges met de uitvoering van de motie konden aantonen dat de drie gemeenten gezamenlijk sterker zouden staan dan als afzonderlijke gemeenten. Op 15 juni was bij aanvang van de raadsvergadering nog niet duidelijk in hoeverre de colleges uitvoering aan de motie hadden gegeven. Wethouder Niko Wiendels deelde voorafgaand aan de discussie over het herindelingsplan mee dat hij samen met zijn collega wethouders uit Neerijnen en Lingewaal bij gedeputeerde Josan Meijers in Arnhem al een aantal zaken had weten binnen te halen:

  • verruiming van de huidige aantallen te bouwen woningen.
  • extra ambtelijke ondersteuning om nader onderzoek naar de leefbaarheid in de kleine kernen te doen waarbij de vraag voorop staat wat nodig is om de leefbaarheid (en voorzieningen die daarvoor belangrijk zijn) overeind te houden.
  • ondersteuning om het woningbouwprogramma op te schonen wat het bouwen van extra woningen mogelijk maakt.

Uiteraard zal er altijd discussie blijven bestaan waar gebouwd kan en mag worden, als D66 hebben we in ieder geval die discussie weer mogelijk weten te maken. Daarbij sluiten we nauw aan bij de wensen vanuit de inwoners van de kleinere kernen die zij geuit hebben tijdens de vele informatieavonden die gehouden zijn.

De motie werd toentertijd bij indiening in de raad van Geldermalsen al ondersteund door Dorpsbelangen, PvdAGedermalsen, CDA en leefbaar Geldermalsen en vervolgens unaniem aangenomen. Ook in Neerijnen en Lingewaal werd dezelfde motie unaniem aangenomen