Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 28 juni 2017

Ja voor windparken en motie D66

Windmolens

De fractie van D66 West Betuwe is blij dat de meerderheid van de gemeenteraad van Geldermalsen instemde met de plannen voor twee windparken. Hiermee zet Geldermalsen een stap richting energieneutraal zijn in 2030.

De fractie is ook verheugd dat de motie van D66 unaniem is aangenomen, om te werken aan een breed platform waarin de inwoners, de ondernemers en ondernemingen, samen onder regie van de lokale overheid  kunnen samenwerken aan de verdere invulling en realisatie van een energieneutrale gemeente. Hierbij gaat het niet alleen om plannen waarbij we duurzame energie opwekken en gebruiken en waarvan ook energiebesparing deel uitmaakt. Deze werkwijze kan, tevens dienen als werkmethode voor burgerparticipatie in het algemeen bij onderwerpen die de 26 dorpen en stadjes in de toekomstige gemeente West Betuwe (afzonderlijk) aangaan.