Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 januari 2018

Pragmatische oplossing voor starterslening

Pragmatische oplossing voor starterslening

Wethouders van Meijgaarden en Wiendels hebben de (plv) leden van de commissie grondgebied laten weten dat vooruitlopend op de harmonisatie en naar aanleiding van herhaalde verzoeken vanuit de raad, het college heeft besloten dat de regeling nu ook gebruikt kan worden voor andere woningen dan die in de Plantage. Deze wijziging laat de verordening ook toe, het is een bevoegdheid van het college. De wethouders geven tevens aan dat dit niet opgaat voor het weglaten van het leeftijdscriterium, waar onze fractie om gevraagd heeft. Dit lijkt onze fractie echter eenzelfde soort wijziging, een verruiming, dus ook een collegebevoegdheid, zonder dat de verordening via de raad moet worden vastgesteld.

Als gemeente kost ons die verruiming niets meer, er zit immers een maximum aan het beschikbare budget.

Het leeftijdscriterium afschaffen is ook geen vreemde move aangezien zowel Neerijnen als Lingewaal dit criterium niet hanteren.

Wellicht dat het een optie is om als alternatief de hardheidsclausule toe te passen bij aanvragen van starters die ouder dan 30 zijn. Het college mag volgens deze clausule immers afwijken van de regeling, mits dit niet ten nadele van aanvragers is. Dit is, zeker gezien de aanstaande harmonisatie, te verantwoorden.

We willen zsm beweging op de woningmarkt en kansen voor starters vergroten.

De wethouder spreekt over ‘geen efficiënte tijdsbesteding in een jaar waarin naast going concern ook de fusie alle tijd en aandacht vraagt’. Onze fractie is van mening dat deze verandering going concern is. Het kan niet zo zijn dat we als gemeente, met de herindeling als excuus, niet in staat zijn een dergelijke voor diverse inwoners belangrijke en noodzakelijke verbetering niet snel kunnen doorvoeren.

Onze fractie verzoekt dan ook een pragmatische houding van het college in deze. Zeker gezien het feit dat (bijna) de gehele commissie grondgebied zich hier positief over heeft uitgesproken. Wij verwachten dan ook een aangepaste informatienota, waarin beide wijzigingen zijn opgenomen, op de agenda van de raadsvergadering van 30 januari aanstaande kan de raad zich hier dan nog over uitspreken.

Thema

Wonen, werken en bedrijven

Voor D66 staat voorop dat de gemeente Geldermalsen een landelijke gemeente dient te blijven, waarbij het karakter van de economische ontwikkeling zich dient aan te passen. D66 wil dat Geldermalsen vooruit gaat op een duurzame manier. Het karakter van de economische ontwikkeling van de gemeente dient zich aan te passen aan het landelijke karakter van de gemeente. Alle activiteiten moeten volgens D66 worden gebaseerd op duurzaamheid, want een duurzame ontwikkeling is de sleutel naar een mooie toekomst voor de gemeente Geldermalsen.

Lees meer