Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 21 februari 2018

Werkzaak reageert goed met alsnog één CAO

De fractie van D66 Geldermalsen/West Betuwe is blij dat nu àlle werknemers met een sociale werkvoorzieningsindicatie bij Werkzaak Rivierenland onder dezelfde CAO vallen. Gelukkig zijn de signalen met zorgen over de ongelijke behandeling, onder andere vanuit diverse D66 raadsleden in heel Rivierenland, goed opgepikt.  Voor 225 mensen heeft Werkzaak Rivierenland met de FNV afspraken gemaakt over een compensatie. Deze SW medewerkers hadden in 2014 nog een tijdelijk contract en kwamen via een apart arbeidscontract bij de stichting Werkzaak Plus in dienst tegen andere voorwaarden dan collega’s die al in vaste dienst waren. Dit werd gedaan om Rijks bezuinigingen op te vangen. De 225 medewerkers vallen per 1-1-2018 nu toch onder de Cao Sociale Werkvoorziening (cao SW) en ontvangen met terugwerkende kracht een aanvulling op de eindejaarsuitkering die zij al ontvingen.

De fractie wacht nu op informatie van de verantwoordelijk wethouder Ton van Maanden (SGP) over de financiële gevolgen die dit voor de gemeenten en Geldermalsen in het bijzonder,  heeft en maakt zich nog zorgen over een andere groep medewerkers bij Werkzaak:

,,Wat nog niet goed geregeld is, is een CAO voor nieuwe SW’ers die onder de participatiewet vallen en nu via de stichting Flex & Zeker van Werkzaak werken. De landelijke onderhandelingen hierover lopen al drie jaar. Wij zullen het college voorstellen om ook voor deze groep lokaal of regionaal betere arbeidsvoorwaarden af te spreken”, aldus Rita Boer Rookhuiszen.

Meer over de afspraken van Werkzaak met de FNV is te vinden op:

https://www.werkzaakrivierenland.nl/ik-bied-werk/nieuws_3266/item/werkzaak-rivierenland-compenseert-225-medewerkers_3430.html

Thema

Wonen, werken en bedrijven

Voor D66 staat voorop dat de gemeente Geldermalsen een landelijke gemeente dient te blijven, waarbij het karakter van de economische ontwikkeling zich dient aan te passen. D66 wil dat Geldermalsen vooruit gaat op een duurzame manier. Het karakter van de economische ontwikkeling van de gemeente dient zich aan te passen aan het landelijke karakter van de gemeente. Alle activiteiten moeten volgens D66 worden gebaseerd op duurzaamheid, want een duurzame ontwikkeling is de sleutel naar een mooie toekomst voor de gemeente Geldermalsen.

Lees meer