Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 26 april 2018

Motie verkeersveiligheid schoolgaande kinderen unaniem aangenomen

De fractie van D66 West Betuwe wil een veilige over- of onderdoorgang naar de nieuw te bouwen school in Buurmalsen of Tricht. De fractie maakt zich zorgen dat bij de aanbesteding van de randweg en dus in het bestek geen extra aandacht is voor een veilige oversteek van kinderen naar de nieuw te bouwen school in Buurmalsen of Tricht. Waar de school ook gebouwd wordt, er zullen altijd kinderen deze potentieel drukke weg dagelijks enkele malen moeten kruisen.

Juist omdat er -zo bleek uit monde van de wethouder- geen rekening bij de aanbesteding is gehouden met deze nog te bouwen school, is het voor D66 West Betuwe van groot belang dat de aanleg van de over- of onderdoorgang niet bekostigd wordt uit budget voor de bouw van de school. Dit is in de motie verankert en dinsdag 24 april 2018 unaniem aangenomen door de raad. 

Het verbaast de fractie ten zeerste dat de veilige schoolroute blijkbaar geen plaats heeft gekregen in het bestek en daarmee in de aanbesteding. Het lijkt er ook op dat er vooralsnog dat een reguliere veilige kruising met de randweg hiervoor afdoende is. De fractie blijft de ontwikkelingen daarom scherp volgen.