Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 30 september 2018

D66 West Betuwe in Asperen

D66 West Betuwe in gesprek in Asperen: 29 september 2018. Een stadje waar ‘elke dag voelt als een rustige zondag’ volgens een inwoner. Voordat we kunnen vragen of hij dat jammer vindt of juist niet, moet hij door. Deze zaterdag is het rustig op straat. Een groep fietsers, wachtend op iemand met een lekke band. Mooie muziek, in de kerk. Iemand die een snelle boodschap haalt bij de bakker. Opvallend is de kwaliteit van de ruimte: kennelijk is er net opnieuw bestraat, een mooie combinatie van ‘Waaltjes’ en wit grind, mooi aangelegd openbaar groen. Enkele inwoners delen hun zorgen over de aanstaande herindeling: gaat de grootste kern, Geldermalsen, het voor het zeggen krijgen, nu? En wat betekent de herindeling voor de gemeenteambtenaren, mensen die tot hun kennissenkring behoren? Moeten ambtenaren uit Asperen hun werk gaan doen in, bijvoorbeeld, Ophemert? Het vertrouwen in de politiek komt ook aan de orde: er is in het verleden bij verschillende verkiezingen van alles beloofd, maar het is deze inwoners niet duidelijk waarom daar dan niks van komt na de verkiezingen. Dus heeft stemmen wel zin?

D66 West Betuwe vraagt u: maak gebruik van uw stemrecht. Juist nu. Het gaat om immers u en uw buurt, uw gemeente, uw vertegenwoordiging in de gemeente.

D66 staat voor gemeentelijke voorzieningen en dienstverlening dichtbij en op maat, in alle kernen van West Betuwe. Door mensen die betrokken zijn bij en kennis hebben van uw buurt, uw stad of dorp.

Een goed gemeentebestuur weet wat in de samenleving leeft en houdt daar rekening mee. D66 staat voor open gesprekken waarbij raadsleden en wethouders in gesprek gaan met (groepen van) inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Inwoners moeten in een vroeg stadium actief worden uitgenodigd om mee te denken over beleid. D66 West Betuwe pleit voor dorpsgesprekken in alle kernen, waarin de gemeente overlegt over beleid, wensen en maatregelen die voor u van belang zijn. D66 vindt dat u goed geïnformeerd moet zijn over de inhoud en de plaats van het gesprek in het proces van beleidsvorming en uitvoering. Voor u als inwoner neemt het belang om mee te doen in die gesprekken verder toe als de gemeenteraad de inwoners transparant verslag doet van wat ze met de inhoud van het gesprek heeft gedaan. Zodat u weet welke afwegingen de gemeente bij haar besluit heeft moeten maken.

Kies daarom D66 West Betuwe! Goed wonen. Gezonde kernen. Groene groei.

Thema

Verkiezingen 2022

Ons verkiezingsprogramma heeft 25 pagina's, 3 hoofdstukken.
Liever direct naar een onderwerp? Bekijk onze standpunten!

De kern van ons programma is: Goed wonen | Gezonde kernen | Groene groei.
D66 kiest voor goed wonen in levendige ondernemende kernen, met kansen voor iedereen, zorg voor elkaar en maximale vrijheid en veiligheid. Transparant bestuur en dienstverlening dichtbij en op maat.

D66 kiest voor de toekomst van West Betuwe: groen wonen, groen vervoer, groene stroom en droge voeten.
Met elkaar, voor elkaar, door elkaar.
Stem daarom 21 november D66 West Betuwe!

Lees meer