Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 oktober 2018

Pilot Koopzondagen Initiatief in commissie

Pilot Koopzondagen Initiatief in commissie

Afgelopen dinsdag 9 oktober verdedigde Marieke Vermeulen voor D66 West Betuwe het door haar gemaakte initiatief tot twee koopzondagen in de commissie Bestuur & Middelen in december 2018  voor de winkeliers in de gemeente Geldermalsen.

Zij stelde: “Tijdens de vorige commissie vergadering is er ingesproken door de voorzitter van de ondernemersvereniging van Geldermalsen. Het is al een lang gekoesterde wens van Leefbaar Geldermalsen, VVD en de PvdA om iets aan de zondagsopenstelling te doen. Tijdens deze vergadering heeft D66 de handschoen opgepakt om een initiatief voorstel te formuleren.

De laatste weken is er en wordt er nog steeds veel gesproken over dit voorstel om eenmalig 2 zondagen in december de winkeliers de vrijheid te geven om hun winkel open te doen en de zondagsopenstelling in zijn algemeenheid. Er wordt gesuggereerd dat met het voorliggende voorstel een opening gecreëerd moet worden voor het vrijgeven van de winkeltijden in de nieuw te vormen gemeente, dit is echter zeker niet onze intentie. Het is bekend dat D66 de keuze bij de ondernemer willen laten en niet van overheidswege op willen dragen wat iedereen wel of niet moet doen. Dit met respect voor ieders overtuigingen en inzichten. Maar we hebben met elkaar afgesproken dat we deze discussie in de nieuwe gemeenteraad gaan voeren, dit ligt nu dan ook niet voor. Nu ligt de vraag voor om eenmalig een uitzondering te maken op de huidige verordening voor 2 zondagen, als pilot, op initiatief van een aantal ondernemers uit Geldermalsen. Het gaat hierbij om het winkelplezier, om sfeervol de kerstinkopen te kunnen doen in je eigen gemeente. Niet zozeer voor de dagelijkse boodschappen, het is dan ook niet aannemelijk dat bijv. In Deil of Beesd de winkels de deuren zullen openen, maar dit initiatief maakt geen beperking en geldt voor de hele gemeente, het is aan de ondernemer of zij hun deuren willen openen.

Wij willen graag aan het verzoek van de ondernemers tegemoet komen en daarom hebben we dit voorstel ingediend, wat in ieder geval kan rekenen op de steun van de gehele oppositie, en waarvoor in de vorige commisie ook binnen een deel van de coalitie sympathie leek te zijn, waarvan ik hoop dat die er nog steeds is.

Tijdens de behandeling van de plannen voor de Lingeoever in de laatste raadsvergadering werd de vraag gesteld of lokale ondernemers voorrang kunnen krijgen bij het inschrijven of maken van plannen voor de nieuw te ontwikkelen horeca gelegenheid. Het antwoord van de wethouder was toen dat dit niet kon en dat je moet uitgaan van de kracht van de ondernemers, dat zij heel goed kunnen regelen wat goed voor hen is. D66 was erg blij met dit argument, “geef de ondernemer de vrijheid en laat hen doen waar ze goed in zijn, namelijk ondernemen”. Wij vinden dit argument zeker ook van toepassing op dit dossier en hadden dan ook vanuit het college een andere reactie op dit voorstel verwacht.

Tot slot, bij een pilot hoort een soort evaluatie, wanneer is het geslaagd? Wat D66 betreft is het geslaagd als het voor de ondernemers geslaagd is. Is het dat niet, verwacht ik niet dat er nogmaals een verzoek komt.”

Het debat zal tijdens de raadsvergadering van 30 oktober worden voortgezet en tot een besluit leiden.

 

Thema

Wonen, werken en bedrijven

Goed wonen | Groene groei. Daar staat D66 West Betuwe voor.
D66 geeft prioriteit aan duurzame woningbouw voor alle ‘portemonnees’ en generaties, in al onze kernen. En aan het versterken van de identiteit en het groen van de kernen. Voor D66 heeft de fiets voorrang, is openbaar vervoer betaalbaar, is ons wegennet veilig voor iedereen en hebben we droge voeten door sterke dijken.

D66 wil samen met onze ondernemers werken aan circulaire land- en tuinbouw. En samen met onze inwoners werken aan betaalbare vergroening van onze huishoudens. D66 staat voor winkeliers die zelf bepalen wanneer zij open zijn.
D66 ziet de toekomst voor West Betuwe als groen wonen, groen vervoer, groene stroom en droge voeten. Met elkaar, voor elkaar, door elkaar.

Lees meer