Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 oktober 2018

De koeienstal in met LTO Noord

Kringloop_Landbouw

D66 West Betuwe zoekt het gesprek met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisatie actief op. Na een kennismakingsgesprek met het ROC Rivor in september, sprak D66 West Betuwe op 15 oktober met bestuursleden van LTO Noord, afdeling West Betuwe; melkveehouders en fruittelers uit onze gemeente. Plaats van handeling: boven de koeienstal! Het was een kennismakingsgesprek of zoals LTO het noemt: ‘inboergering’.

Dat onze boeren voorop lopen in innovatie en vergroening is winst voor het klimaat en voor onze gezondheid. Het schept tegelijkertijd ook een ongelijk internationaal speelveld met boeren uit andere landen die daarin niet investeren en dus goedkoper zijn. En een markt met dominante inkooporganisaties die het agrarisch ondernemen onder druk zetten.  Boeren zoeken dus ook naar mogelijkheden in “spin off’ van het boeren, denk aan zorgboerderijen, B&B, ijs maken etc. Boeren in West Betuwe is dus topsport op internationaal niveau. Daar moeten we echt trots op zijn.

Onze boeren met familiebedrijven zijn beeldbepalend voor ons landschap. Ze werken aan biodiversiteit en hebben ideeën genoeg hoe nog meer te doen voor natuur en milieu. In het gesprek borrelden veel ideeën op voor vergroening van bijvoorbeeld de omgeving van de Betuwelijn en voor energietransitie. Voor boeren bijvoorbeeld liever geen zonneweides op landbouwgrond omdat die nodig is voor voedselproductie.

Onze boerenbedrijven maken onze gemeente dus ook aantrekkelijk om te wonen en recreëren. Maar de boeren zijn somber over de vraag of de jonge generatie de bedrijven wel wil en kan overnemen.

Wat D66 West Betuwe betreft leverde het gesprek genoeg stof voor vervolggesprekken met deze mooie sector.

Wil je meer weten over  de standpunten van D66 bekijk dan en wil je meer weten over groen boeren, kijken dan op:  https://www.ltonoord.nl/

 

Thema

Verkiezingen 2022

Ons verkiezingsprogramma heeft 25 pagina's, 3 hoofdstukken.
Liever direct naar een onderwerp? Bekijk onze standpunten!

De kern van ons programma is: Goed wonen | Gezonde kernen | Groene groei.
D66 kiest voor goed wonen in levendige ondernemende kernen, met kansen voor iedereen, zorg voor elkaar en maximale vrijheid en veiligheid. Transparant bestuur en dienstverlening dichtbij en op maat.

D66 kiest voor de toekomst van West Betuwe: groen wonen, groen vervoer, groene stroom en droge voeten.
Met elkaar, voor elkaar, door elkaar.
Stem daarom 21 november D66 West Betuwe!

Lees meer