Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 1 december 2018

Samenwerking als economische motor West Betuwe.

Samenwerking  MBO – bedrijfsleven – maatschappelijke organisaties is een economische motor voor West Betuwe.
Op 30 november bracht D66 West Betuwe een werkbezoek aan Fort Asperen.

Innovatief leren en werken
ROC Rivor, het Leerwerkbedrijf Hollandse Waterlinie en Staatsbosbeheer werken hier samen aan en in het Fort en de bijbehorende Taveerne. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen MBO, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

De studenten van de tweejarige opleiding Dienstverlening leren en werken in echte projecten in de dagelijkse (beroeps)praktijk. De inhoud van het lesprogramma wordt afgestemd op het project. En op de individuele leerbehoefte van de studenten. Deze MBO studenten dragen zo direct bij aan bedrijfsleven en maatschappij. Innovatief onderwijs.

Pietenschool
De studenten waren in het najaar gestart met het project Pietenschool. Die school draait inmiddels volop. Op de resultaten van hun project mogen de studenten trots zijn. Wij vielen met dit werkbezoek met onze neus in de pepernoten.  Op de dag van ons werkbezoek ontving Sinterklaas een tweetal schoolklassen uit Heukelum in zijn Sinterklaashuis. Dat bevindt zich in het gemeentehuis van Asperen. De ontvangst was door vrijwilligers in Asperen georganiseerd. De MBO – studenten van Fort Asperen droegen bij aan het evenement.

Resultaten en innovatie
Dit werkbezoek laat zien wat een mooie resultaten en innovatie nauwe samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties oplevert. Voor alle betrokkenen. En voor West Betuwe. Dit soort samenwerking is namelijk ook belangrijk voor de bevordering van recreatie en toerisme in onze gemeente.

Dank
Onze dank aan ROC Rivor en Leerwerkbedrijf Nieuwe Hollandse Waterlinie voor dit aangename en leerzame werkbezoek. Een vervolgbezoek aan de opleidingen aan de Poppenbouwing zit in de pen.

Info Fort Asperen en Taveerne
Op https://www.leerwerkbedrijfhwl.nl/ kunt u meer informatie vinden over de (onderwijs) projecten. De Taveerne van Fort Asperen is door de weeks geopend. Openingstijden wisselen per seizoen. Voor actuele openingstijden: check de website.

Thema

Wonen, werken en bedrijven

Goed wonen | Groene groei. Daar staat D66 West Betuwe voor.
D66 geeft prioriteit aan duurzame woningbouw voor alle ‘portemonnees’ en generaties, in al onze kernen. En aan het versterken van de identiteit en het groen van de kernen. Voor D66 heeft de fiets voorrang, is openbaar vervoer betaalbaar, is ons wegennet veilig voor iedereen en hebben we droge voeten door sterke dijken.

D66 wil samen met onze ondernemers werken aan circulaire land- en tuinbouw. En samen met onze inwoners werken aan betaalbare vergroening van onze huishoudens. D66 staat voor winkeliers die zelf bepalen wanneer zij open zijn.
D66 ziet de toekomst voor West Betuwe als groen wonen, groen vervoer, groene stroom en droge voeten. Met elkaar, voor elkaar, door elkaar.

Lees meer