Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 september 2019

Radartoren in Herwijnen op radar Tweede Kamer

De vaste Tweede Kamercommissie defensie behandelde gisteren 4 september het besluit van de staatssecretaris Barbera Visser van Defensie om in Herwijnen een nieuwe radartoren te plaatsen. De gemeenteraad en het college van B&W van Lingewaal wilden niet meewerken aan plaatsing van de radar en daarom besloot Defensie tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling (gedwongen inpassing). Meerdere partijen uit West Betuwe verzochten daarna de Eerste en Tweede Kamer om over dit besluit te debatteren. Namens D66 West Betuwe was fractievoorzitter Ashley Karsemeijer aanwezig bij de bespreking door de Tweede Kamer.

De staatssecretaris bood allereerst haar excuses aan voor hoe het proces gelopen is. Het was niet de bedoeling om zoveel onrust te veroorzaken. Ze zegde toe om de komende weken naar alternatieve locaties te zoeken. Als er geen andere geschikte locatie wordt gevonden, zal ze een voorontwerp opstellen voor plaatsing in Herwijnen. Het is namelijk in het landsbelang dat de verouderde radartoren in Nieuw Milligen snel vervangen wordt. Voor dat voorontwerp zal TNO een onderzoek doen naar de gevolgen voor de gezondheid van omwonenden. Op verzoek van D66-Tweede Kamerlid Salima Belhaj mogen inwoners vragen aanleveren die mee worden genomen in het onderzoek.

De aanwezige inwoners en politici van West Betuwe kregen complimenten voor het werk dat ze hebben verzet voor dit dossier. “Ik ben blij te horen dat de staatssecretaris inziet dat de manier waarop Defensie dit heeft aangepakt, niet handig is” zegt Ashley Karsemeijer, “we hopen, gelet op wat er is gebeurd, op een andere locatie. En anders moet Defensie aan de slag: leg onze inwoners maar uit of en wat de risico’s zijn. Ik ben blij met het verzoek van Salima. Zorgen die inwoners hebben worden daarmee serieus genomen”.

Thema

D66 West Betuwe

D66 West Betuwe staat voor West Betuwe op een D66 manier. Toekomstgericht, want er kan zoveel meer.
We richten ons daarom de komende tijd vooral op een Sociaal, Leefbaar en Duurzaam West Betuwe

Lees meer