Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 november 2019

Tiny houses in West Betuwe?

Werkbezoek Tiny Houses Enspijk

Werkbezoek Tiny Houses 03

Op 22 oktober j.l. waren we als fractie te gast in Enspijk. De familie Verploeg-van Veldhoven had eerder ingesproken bij de raad met het idee om op het terrein achter hun woning aan de Iepstraat Tiny Houses te bouwen. Dit om te voldoen aan de vraag naar woonruimte, juist ook in het dorp Enspijk waar amper betaalbare woonruimte beschikbaar komt voor bijvoorbeeld starters. Op de uitnodiging om ter plekke te gaan kijken gingen we graag in. We namen een kijkje op het bewuste terrein dat, zo zagen we, volop ruimte kan bieden aan Tiny Houses. Om die te realiseren is echter wel medewerking van de gemeente nodig. Ook zullen omwonenden betrokken dienen te worden.

Een Tiny House is een volwaardige vrijstaande woning met maximaal 50 m2 vloeroppervlak, met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk en staat op een (tijdelijke) fundering. Gezien het tekort aan woonruimte voor starters maar ook andere doelgroepen zoals mensen die na een echtscheiding tijdelijk woonruimte zoeken kwam de familie Verploeg op het idee om het grote stuk grond achter hun woning hiervoor beschikbaar te stellen.

Tiny Houses staan al in veel gemeenten in Nederland. In West Betuwe bouwde de woningbouwvereniging een aantal Tiny Houses in Varik (voormalige gemeente Neerijnen). Deze vallen in de categorie sociale woningbouw. In 2016 had ook de voormalige gemeente Geldermalsen al plannen voor de bouw van Tiny Houses in Beesd, Meteren en Tricht. Die plannen werden echter niet uitgewerkt omdat omwonenden dat niet zagen zitten. Het betrof net als in Varik Tiny Houses in de sociale huursector. De plannen in Enspijk richten zich op mensen die (net) teveel verdienen voor een sociale huurwoning. Dat kunnen starters op de woningmarkt zijn maar ook mensen die voor een bepaalde tijd willen huren, bijvoorbeeld na een scheiding in afwachting van een andere woning. Of mensen die  het juist een uitdaging vinden om klein en duurzaam te wonen. Het terrein in Enspijk lijkt hiervoor uitstekend geschikt.

Het is op dit moment helaas nog wachten op de bespreking van de uitkomsten van een woningbehoefteonderzoek in West Betuwe en Rivierenland. Dat gaat gebeuren als begin volgend jaar het gemeentelijke woningbouwprogramma op de agenda staat. Dat hadden wij graag eerder gezien. Initiatieven zoals in Enspijk blijven hierdoor helaas langer op de plank liggen dan in onze ogen nodig is.

Werkbezoek Tiny Houses

Onderzoek laat in ieder geval zien dat ‘Klein Wonen’ in bijvoorbeeld Tiny Houses voorziet in een structurele behoefte. Het is een manier om de doorstroming op de woningmarkt op gang te brengen en biedt mogelijkheden voor starters en mensen die tijdelijke op zoek zijn naar woonruimte. Het gaat dan om een- of tweepersoons huishoudens. Duurzame bouw en echt circulair wonen is ook gemakkelijker bij een kleine woning. Tiny Houses kunnen goed dienen voor tijdelijke bebouwing van een terrein, bijvoorbeeld tien jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. Tiny Houses kunnen na die termijn gemakkelijk verplaatst worden naar een andere locatie. En dat hoeft niet perse in hetzelfde dorp of dezelfde gemeente te zijn.

Meer informatie over de Tiny Houses beweging in Nederland: https://www.tinyhousenederland.nl/

Een voorbeeld van een verplaatsbare eenpersoons woning is de Heijmans-one woning: https://www.heijmans.nl/nl/expertises/heijmans-one

 

 

 

Thema

Wonen, werken en bedrijven

Goed wonen | Groene groei. Daar staat D66 West Betuwe voor.
D66 geeft prioriteit aan duurzame woningbouw voor alle ‘portemonnees’ en generaties, in al onze kernen. En aan het versterken van de identiteit en het groen van de kernen. Voor D66 heeft de fiets voorrang, is openbaar vervoer betaalbaar, is ons wegennet veilig voor iedereen en hebben we droge voeten door sterke dijken.

D66 wil samen met onze ondernemers werken aan circulaire land- en tuinbouw. En samen met onze inwoners werken aan betaalbare vergroening van onze huishoudens. D66 staat voor winkeliers die zelf bepalen wanneer zij open zijn.
D66 ziet de toekomst voor West Betuwe als groen wonen, groen vervoer, groene stroom en droge voeten. Met elkaar, voor elkaar, door elkaar.

Lees meer