Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 november 2019

Motie ‘verhogen vaccinatie’

Op 7 november hebben we een motie ingediend om als gemeente in samenwerking met de GGD in West Betuwe zo breed en lokaal mogelijk het gesprek aan te gaan met ouders en professionals via onder meer kinderopvang, peuterspeelzalen, scholen, kerken en verenigingen teneinde de vaccinatiegraad in onze gemeente te verhogen. En om actief via de eigen gemeentelijke (sociale media) communicatiekanalen het belang van vaccineren kenbaar te maken. We hebben de motie ingetrokken met de toezegging van de wethouder dat dit alles al gebeurt en hij daar binnenkort over zal informeren. Verontrustend was dat, hoewel de wethouder de motie zogezegd ‘omarmde’, een meerderheid van de raadsleden aangaf de motie niet te willen steunen. Op de een of andere manier werd deze gezien als een verplichtend stellen van vaccinatie. Terwijl het hier louter ging over onze wens om als gemeente onze inwoners uitgebreider te informeren over het belang van vaccinatie. Een toch wel heel schrijnend voorbeeld van hoe er binnen de gemeenteraad van West Betuwe soms helemaal niet naar argumenten geluisterd wordt.

Inmiddels lijkt er enig resultaat te zijn geboekt vwb de vaccinatiegraad, al blijft deze met name in Geldermalsen, Waardenburg en Neerijnen nog steeds zorgwekkend.

https://www.gelderlander.nl/west-betuwe/kinderen-in-west-betuwe-worden-vaker-gevaccineerd~af03c692/

Thema

Leefbaarheid, welzijn en zorg

Gezonde kernen:
Kansen voor iedereen | Zorg voor elkaar | Maximale vrijheid en veiligheid.
Daar staat D66 voor.
Het zijn de mensen waar het in West Betuwe om gaat. De vraag vanuit de samenleving staat voorop. D66 gaat ervan uit dat (groepen van) inwoners zelf veel kunnen regelen. Waar nodig faciliteert de gemeente en voor wie niet voldoende ‘eigen kracht’ heeft dragen we zorg.

Het uitgaan van de eigen kracht van mensen betekent ook dat de inwoners zoveel mogelijk zelf bepalen. D66 wil dan ook dat de burgers zoveel mogelijk worden betrokken bij de ontwikkeling van hun dorp, stad of wijk.

Lees meer