Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 1 december 2019

Motie hoge nood aangenomen

Dat de gemeente West Betuwe pretendeert koploper gemeente inclusie te zijn was tijdens de Begrotingsraad voor ons mede reden voor het indienen van een motie over het ontbreken van voldoende toegankelijke openbare toiletten. Daardoor is er voor veel inwoners een forse drempel om de deur uit te gaan en deel te nemen aan het maatschappelijke leven

In de motie Hoge Nood (naar de app waarmee je snel een openbaar toegankelijk toilet kunt vinden) verzochten wij het college de toiletnorm van de Maag Lever Darm Stichting (om de 500 meter een openbaar of opengesteld toilet in centra en ook voldoende geschikte toiletten in parken en recreatiegebieden) bij de uitvoering van de omgevingswet op te nemen en zelf ook het goede voorbeeld te geven door bij gemeentelijke projecten, zoals bij de ontwikkeling van de jachthaven in het centrum van Geldermalsen, standaard een ook voor mindervaliden toegankelijk openbaar toilet op te nemen in de planvorming. En om in het evenementenbeleid bij de vergunningverlening voor grotere evenementen als voorwaarde op te nemen dat er voor mindervaliden toegankelijke toiletvoorzieningen worden gerealiseerd indien er binnen een straal van 500 meter geen ander geschikt openbaar toilet aanwezig is. Ook willen we dat de HogeNood App regelmatig onder de aandacht gebracht wordt van winkeliers en horecaondernemers en dat de gemeente inwoners over het bestaan en gebruik van deze app informeert.