Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 december 2019

Studietoelage studenten met beperking omhoog in West Betuwe

studietoelage

Op 3 december is op voorstel van D66-fractielid Rita Boer Rookhuiszen de gemeentelijke studietoelage voor studenten met een beperking verhoogd naar 300 euro per maand. Een klein succesje in het kader van de inclusieve samenleving. Passend bij de positie van ‘koplopergemeente inclusie’ die de gemeente West Betuwe is. Daarnaast deed D66 de oproep om het inclusiebeleid, met name ook in het kader van het minimabeleid, nadrukkelijker op de gemeentelijke agenda te zetten. ,,Daar gaan we in 2020 hard mee aan de slag,’’ zegde verantwoordelijk wethouder Ton van Maanen toe.

Verslechterde positie gehandicapten

Toevallig was het op 3 december ook Wereld Gehandicapten Dag. Op die dag is een uitgebreid onderzoek naar buiten gebracht over de positie van gehandicapten in Nederland. Belangrijkste conclusie: de positie van mensen met een beperking is sinds 2015 verslechterd. Zo is ondanks de economische groei de werkloosheid onder gehandicapten gestegen, is het volgen van onderwijs voor hen moeilijker geworden en leven er steeds meer gehandicapten in armoede. Als belangrijkste oorzaak wordt de verslechtering van de (financiële) ondersteuning genoemd. Gemeenten zijn daar sinds 2015 verantwoordelijk voor. Veel mensen met een beperking maken extra kosten vanwege hun handicap en het minimabeleid van veel gemeenten houdt daar onvoldoende rekening mee.

Verschillen rechtgetrokken

De studietoelage voor studenten met een beperking is daar een ‘mooi’ voorbeeld van. Veel gemeenten bezuinigden op deze toelage. Dat was ook in de voormalige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal het geval. In Neerijnen en Geldermalsen bedroeg de studietoeslag 238 euro per maand, in Lingewaal slechts 50 euro per maand. Grote verschillen dus die ook in 2019 nog van toepassing zijn en met het nieuwe minimabeleid in 2020 gelijkgetrokken worden. Eerder al maakte de Tweede Kamer zich zorgen over de lokale verschillen en greep in door in een motie de toelage naar 300 euro te verhogen. Het voorstel dat in West Betuwe voorlag ging echter nog uit van een bedrag van 238 euro. Gelukkig was wethouder van Maanen direct overtuigd van de noodzaak de toelage te verhogen naar 300 euro.

Maandelijkse betaling

Ook zal de wethouder op verzoek van D66 nagaan of deze toelage maandelijks kan worden uitgekeerd in plaats van een half jaar vooruit te betalen zoals werd voorgesteld. Het risico op voortijdig of tijdelijk met een studie moeten stoppen is bij studenten met een beperking, juist vanwege die beperking, helaas vele malen groter. Bij vooruitbetaling betekent dit dat er dan terugbetaald moet worden. We weten inmiddels hoe makkelijk door dit soort terugbetalingsregelingen schulden ontstaan. Ook dat wil D66 graag voorkomen.

Link naar de rapportage Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Nederland van de Alliantie VN-verdrag Handicap:

https://iederin.nl/wp-content/uploads/2019/12/Schaduwrapport-VN-verdrag-Handicap.pdf