Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 15 december 2019

D66 in werkgroepen en commissies

Naast de “gewone” vergaderingen op de dinsdagavond heeft de gemeenteraad nog andere terugkerende bijeenkomsten. Ook daar is D66 altijd vertegenwoordigd, want we vinden het belangrijk dat ook daar het D66-geluid uitgedragen wordt. Verder leveren we (zelfs als kleine partij!) een voorzitter voor de voorrondevergaderingen. We zijn er trots op dat we zo actief deelnemen.

 

 

 

 

 

Overleggroep (steun)Fractielid
Presidium Rita
Vertrouwenscommissie Ashley
Werkgeverscommissie Rita
Auditcommissie Ashley (voorzitter)
Evaluatiecommissie vergaderstructuur Ashley (voorzitter)
Denktank Sociaal domein Rita, Pieter
Klankbordgroep huisvesting Ashley
Werkgroep gedragscode gemeenteraad Pieter
Voorzitterspoule Vic