Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 20 december 2019

Studietoelage studenten met beperking dankzij D66 omhoog

Tijdens de laatste raadsvergadering op 17 december is bij de discussie over minimabeleid op ons voorstel de gemeentelijke studietoelage voor studenten met een beperking verhoogd van 240 naar 300 euro per maand. Ons amendement was een klein succesje in het kader van de inclusieve samenleving. Passend bij de positie van ‘koplopergemeente inclusie’ van de gemeente West Betuwe. Daarnaast deden we de oproep om het inclusiebeleid, met name ook in het kader van het minimabeleid, nadrukkelijker op de gemeentelijke agenda te zetten. ,,Daar gaan we in 2020 hard mee aan de slag,’’ zegde verantwoordelijk wethouder Ton van Maanen toe.

Toevallig was het op 3 december ook Wereld Gehandicapten Dag. Op die dag is een uitgebreid onderzoek naar buiten gebracht over de positie van gehandicapten in Nederland. Dat gebeurde tijdens de bijeenkomst gelijk is gelijk in Utrecht, waarbij ons raadslid Rita Boer Rookhuiszen aanwezig was.  Belangrijkste conclusie: de positie van mensen met een beperking is sinds 2015 verslechterd. Zo is ondanks de economische groei de werkloosheid onder gehandicapten gestegen, is het volgen van onderwijs voor hen moeilijker geworden en leven er steeds meer gehandicapten in armoede. Als belangrijkste oorzaak wordt de verslechtering van de (financiële) ondersteuning genoemd. Gemeenten zijn daar sinds 2015 verantwoordelijk voor. Veel mensen met een beperking maken extra kosten vanwege hun handicap en het minimabeleid van veel gemeenten houdt daar onvoldoende rekening mee. Rita overhandigde tijdens de raadsvergadering verantwoordelijk wethouder Van Maanen het bewuste rapport.