Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 21 mei 2020

Werken aan een stabiel gemeentebestuur voor inwoners en ondernemers in West Betuwe

Als fractie van D66 West Betuwe hebben we 18 mei de motie van wantrouwen richting de wethouders van de voormalige coalitie gesteund. Wij konden niet anders gezien de opstelling van de fracties van Dorpsbelangen, SGP en CU tijdens het debat in de gemeenteraad die avond.

De basis voor de motie was in feite al gelegd in het persbericht van dinsdagavond 12 mei. Daarin wezen Dorpsbelangen, SGP en CU hun coalitiepartner LLB de deur. Met als reden dat er onvoldoende chemie was tussen de coalitiepartners. Bleven over drie partijen die niet meer op de steun van een meerderheid in de gemeenteraad kunnen rekenen. Toch dachten zij gewoon door te kunnen gaan met de uitvoering van hun collegeprogramma. Andere partijen waren welkom om zich daarbij aan te sluiten. Een heel ongebruikelijke gang van zaken. En met een minderheid in de gemeenteraad niet realistisch.

Meer tekst en uitleg over wat er nu precies mis was gegaan kwam er niet 18 mei. Zelfs niet toen daar meerdere malen expliciet naar gevraagd werd. Daarmee weigerden Dorpsbelangen, SGP en CU om afdoende politieke verantwoording af te leggen voor de ontstane situatie. Verantwoording die ze niet alleen aan de gemeenteraad maar juist ook aan de kiezers verschuldigd zijn.

Er kwam ook geen uitnodiging om nieuwe coalitieonderhandelingen op te starten. Deze zijn nodig om een nieuw coalitieakkoord  te sluiten. Geen enkele partij zal namelijk zomaar willen aansluiten bij het huidige akkoord. Waarvan de houdbaarheid, gezien de Corona crisis waarin wij ons bevinden, sowieso al onder druk staat.

En er kwam ook geen verzoek aan de gemeenteraad om alle wethouders aan te laten blijven om de lopende zaken waar te nemen tot er een nieuwe coalitie is en nieuwe wethouders benoemd kunnen worden. Dat zou, gezien de Corona crisis, zeker steun hebben gekregen. Wel kwam er een motie van wantrouwen van Dorpsbelangen, SGP en CU tegen de wethouder van LLB.

De motie van wantrouwen tegen het hele college was het logische gevolg.

Hiermee is bereikt dat er nu wel snel gewerkt wordt aan de vorming van een stabiel gemeentebestuur. De lopende zaken worden bewaakt, want de wethouders is niet gevraagd direct op te stappen, grote politieke beslissingen worden nu niet genomen en de fractie van Dorpsbelangen heeft voor zaterdag alle overige fracties uitgenodigd voor een op een gesprekken onder leiding van een, nog nader bekend te maken, informateur. Een compliment aan alle partijen die hiervoor hun agenda’s vrij hebben gemaakt. Daarmee staan we als politiek in West Betuwe weer met beide benen op de grond.

Als D66 West Betuwe zullen we ons zoals men van ons gewend is constructief opstellen in het belang van onze inwoners, het verenigingsleven, maatschappelijke organisaties en ondernemers.