Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 30 juni 2020

Stop lokale bezuinigingen

 

Betreft: stop lokale bezuinigingen

Geachte Kamerfractie,

Deze brief mag worden beschouwd als een noodkreet. Wij maken ons als D66-fracties in Gelderland namelijk ernstig zorgen over de toekomst van onze gemeentelijke samenlevingen. De afgelopen jaren hebben we in onze Gelderse gemeenten door bezuinigingen  continu beslissingen moeten nemen die ervoor hebben gezorgd dat het voorzieningenpeil in onze gemeenten drastisch is afgenomen. Dit kan, afhankelijk van lokale politieke kleur en omstandigheden, leiden tot het volgende:

  • Zwembaden en bibliotheken worden met sluiting bedreigd;
  • Investeringen in wegen worden uitgesteld en hebben consequenties voor de verkeersveiligheid;
  • Het bouwen en investeren in schoolgebouwen staat ernstig onder druk;
  • Dorpshuizen en buurtcentra die veelal de dragers zijn van sociale cohesie dreigen hun deuren te moeten gaan sluiten;
  • Kwetsbare bevolkingsgroepen, met name ouderen, kinderen en minderbedeelden, wordt steeds meer zorg ontzegd terwijl zij die eigenlijk keihard nodig hebben;
  • Groenbeheer en onderhoud van infrastructuur zijn tot een minimum teruggebracht, met op vele plekken verloedering van de openbare ruimte en sociale achteruitgang tot gevolg;
  • Op kunst- en cultuuractiviteiten en sport is zodanig bezuinigd dat lokale verenigingen en organisaties op het punt staan te verdwijnen, omdat zij financieel het hoofd niet langer meer boven water kunnen houden;
  • Investeren in de lokale economie en het ondersteunen van lokale ondernemers en de lokale middenstand wordt afgebouwd met, naast het verdwijnen van deze lokale economische dragers, ook leegstand en een neergang van veel dorps- en wijkcentra tot gevolg;
  • Doelstellingen in het kader van de noodzakelijk verduurzaming van de leefomgeving en de energietransitie zullen niet meer worden gehaald.

Onze gemeenten zijn hierdoor op een punt aangekomen dat verdere bezuinigen zullen gaan zorgen voor een onomkeerbare uitholling van onze lokale gemeenschappen. Als we nu weer kiezen voor bezuinigingen zullen elementaire voorzieningen verdwijnen. Als we als Gelderse D66-fracties zouden instemmen met verdere lokale bezuinigen, betekent dat dat er elementaire, cruciale voorzieningen uit onze gemeenten gaan verdwijnen. Voorzieningen waarvoor de kans dat ze ooit nog terug zullen komen erg klein zal zijn. Dat mag niet gebeuren!  Het kan niet zo zijn dat we als lokale raadspartijen voortdurend moeten praten en beslissen over belangrijke taken die ons onder meer door het Rijk zijn toegewezen, terwijl we vanuit datzelfde Rijk niet meer de (financiële) mogelijkheid krijgen er daadwerkelijk lokaal beleid op te maken. De opschalingskorting die minister Plasterk heeft ingevoerd drukt te zwaar op onze financiën. De financiële ondergrens is voor onze gemeenten bereikt.

Als Gelderse D66-fracties doen we dan ook een dringend beroep op onze landelijke D66-kamerfractie om ervoor te zorgen dat er vanuit het Rijk voldoende financiële middelen worden vrijgemaakt om gemeenten de kerntaken te kunnen laten uitvoeren die op lokaal niveau moeten worden uitgevoerd. Wij rekenen dan ook op uw steun en danken u alvast voor uw inzet.

Graag vernemen wij van u welke acties u gaat ondernemen ten aanzien van deze brief.

Met vriendelijke groet,

Namens de D66-fracties van:

• Tobias van Elferen, Fractievoorzitter D66 Nijmegen • Pieter Herngreen, Fractievoorzitter D66 Doetinchem • Rinske van Noortwijk, Fractievoorzitter D66 Culemborg • Roel Eefting, Fractievoorzitter D66 Overbetuwe • Laura Kaper, Fractievoorzitter D66 Wageningen • Erik Roumen, Fractievoorzitter D66 Rheden • Rolf Schinkel, Fractievoorzitter D66 Brummen • Freddy van Dijken, Fractievoorzitter D66 Montferland • Loes ten Dolle, Fractievoorzitter D66 Winterswijk • Tessa Vorderman, Fractievoorzitter D66 Berg en Dal • Martijn Pijnenburg, Fractievoorzitter D66 Harderwijk • Bernadette Smelik, Fractievoorzitter D66 Heumen, • Lēon Dekkers, Fractievoorzitter D66 Lingewaard • Ashley Karsemeijer, Fractievoorzitter D66 West Betuwe • Jan Engels, Fractievoorzitter D66 Bronckhorst • Jerry van der Meulen, Fractievoorzitter D66 Oost Gelre • Ton Zuidema, Fractievoorzitter D66 Tiel • Marleen van der Meulen, D66 Lochem • Robert van Vliet, Fractievoorzitter D66 Apeldoorn • Alda van Zijl Hoek, Fractievoorzitter D66 Buren • Tom van Engelen, Fractievoorzitter D66 Maasdriel • Elke Meyers, Fractievoorzitter D66 Zaltbommel • Yvonne ten Holder, Fractievoorzitter D66 Zutphen • Sabine Andeweg, Fractievoorzitter D66 Arnhem • Kees van Galen, Fractievoorzitter D66 Wijchen • Wim van Vee, Fractievoorzitter D66 Nijkerk en Danielle Bondt, Fractievoorzitter D66 Renkum