Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 7 juli 2020

Perspectiefnota 2021 tekstversie

Perspectiefnota 2021 tekstversie

Op 7 juli maakte Ashely Karsemeijer de aandachtspunten voor de komende begroting duidelijk. Hierbij de tekst tijdens de behandeling in de raadszaal:

Vorig jaar vertelde ik hoe West Betuwe er in 2030 uit kan zien. Niemand had toen kunnen vermoeden dat een virus onze samenleving zó overhoop kon gooien.

Natuurlijk merkt ook West Betuwe daar iets van. Met extra regelingen heeft de gemeente geprobeerd de gevolgen voor de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties te beperken.

Dat kost geld. Op dit moment is het nog onduidelijk hoeveel de landelijke overheid daarvan zal vergoeden.Daarnaast spelen er nog andere dingen die er samen voor zorgen dat de financiën van West Betuwe er na 2021 niet rooskleurig uitzien: ongelukkige keuzes uit het verleden, slinkende reserves bij verbonden partijen en de verdeling van het gemeentefonds. Het gaat dan jaarlijks om tekorten van meer dan 3 miljoen euro.

Dit jaar is de behandeling van de perspectiefnota dus extreem belangrijk: wat geeft de gemeenteraad mee voor het najaar, als moeilijke keuzes gemaakt moeten worden om die tekorten in de toekomst te voorkomen.

Timing is alles. Dat is ook hier het geval. De val van de coalitie. De start van een nieuwe. En de behandeling van deze perspectiefnota? Die valt in het niemandsland ertussen.

Voor D66 is de keuze snel gemaakt: mensen gaan voor stenen. Alles wat de gemeente doet, dient de inwoners. Het gaat om de sociale en maatschappelijke infrastructuur van onze samenleving. Misschien minder zichtbaar dan wegen en groen, maar des te belangrijker.

En werk aan een groene toekomst, geen grijze:

  1. meer biodiversiteit. We zullen later vanavond een amendement over klepelen indienen.
  2. kies voor een duurzame sanering van de golfbaan in Spijk. We zijn mede-indiener van de motie golfbaan Spijk.
  3. West Betuwe energieneutraal in 2030. U hoort het goed. Waar de nieuwe coalitie én oppositiepartijen terugkrabbelen, blijft D66 achter deze doelstelling staan. Want misschien gaan we het niet helemaal halen, maar dan kunnen we in ieder geval zeggen: we hebben ons stinkende best gedaan. Een doelstelling voor over 30 jaar is net zo waardevol als geen enkele. Uitstel van moeilijke beslissingen is namelijk precies hoe we hier terecht zijn gekomen.

Waar ziet D66 geld dat bespaard kan worden? Laat de VTH-taken bij de ODR. Deze gemeente kán deze takenzelf niet goed uitvoeren en het kost ons jaarlijks nog € 650.000 ook. Kijk naar het kernenbeleid van één miljoen euro. Inwoners hebben niks aan papieren beleid, aan een kerncanvas en een kernagenda, die willen resultaten in de dorpen zien. Dat viel mij op bij de jaarrekening 2019: veel ambities bestonden uit het opstellen van plannen. Die zijn voor een groot deel niet gehaald. Tot slot. Temporiseer het wegenbeleid. Wacht tot de inkomsten stijgen, want nu incidenteel kosten dekken komt na 2024 als een boemerang terug.

Mensen in het groen. Zo blijft wat D66 betreft West Betuwe ook in 2030 een fijne plek om te wonen.

Thema

D66 West Betuwe

D66 West Betuwe staat voor West Betuwe op een D66 manier. Toekomstgericht, want er kan zoveel meer.
We richten ons daarom de komende tijd vooral op een Sociaal, Leefbaar en Duurzaam West Betuwe

Lees meer