Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 17 juli 2020

De crisis voorbij, de ongerustheid niet

hernieuwd coalitieakkoord in West Betuwe

Tijdens de speciale raadsvergadering 16 juli ter gelegenheid van de installatie van het nieuwe college met een nieuw coalitieakkoord. Dit was de bijdrage van de fractie:

“De fractie van D66 is blij dat de bestuurscrisis voorbij is, juist in deze uitzonderlijke tijden is een stabiel gemeentebestuur van groot belang. We zijn wel teleurgesteld in de bijgestelde ambities van deze coalitie.
Bij de algemene beschouwingen hebben we al aangegeven dat we ons zorgen maken over de financiële toekomst voor West Betuwe. Dat we ons zorgen maken over de impact van eventuele bezuinigingen op de noodzakelijke zorg aan en ondersteuning van onze kwetsbare inwoners. En zorgen over het voortbestaan van de voor de leefbaarheid zo belangrijke lokale verenigingen en maatschappelijke organisaties.
Die zorgen zijn met dit coalitie akkoord helaas niet weggenomen.

Het nieuwe akkoord vertelt namelijk niet veel nieuws. Behalve dan dat opeens de ambitie van een energieneutraal West Betuwe in 2030 losgelaten wordt. Met de redenatie dat dit een toch niet te behalen doel zou zijn. Gemeenten zoals Zeewolde en Goeree-Overflakkee laten zien dat dit een slecht excuus is. Die behalen dit doel binnenkort al. Zelfs Culemborg, met de ambitie in 2040 energieneutraal te zijn, streeft West Betuwe, wel de grootste gemeente in de regio Rivierenland, nu in ambities voorbij.
Willen we dat de aarde niet verder opwarmt dan 1,5 graad dan is het van groot belang dat we zorgen dat we uiterlijk in 2030 in ieder geval alle energie voor het grondgebied van West Betuwe duurzaam opwekken. En, om Marian Minnesma te citeren, nota bene uit het Bidbook: West Betuwe energieneutraal in 2030. Het kan echt!. En dan nu 2030 loslaten?
Dat deze coalitie een latere datum acceptabel vindt en zelfs 2050 als uiterste datum noemt, is ronduit schokkend. Kernenergie en thorium centrales worden in een interview zelfs als serieus alternatief aangedragen. Dat lijkt verdacht veel op geloven in sprookjes.

D66 gelooft niet in sprookjes. D66 gelooft wel in het werken aan draagvlak onder inwoners en dat daarmee besluiten die voor 2030 nodig zijn niet vooruit geschoven hoeven te worden.
We moeten nú aanpakken.
Wij blijven u hierin uitdagen.

Wij hopen ook dat de door deze coalitie gewenste cultuurverandering in de raad en tussen college en raad daadwerkelijk lukt. Met besluiten, zoals deze week nog een door het college genomen is waarbij een motie van de gemeenteraad volledig naast zich neergelegd wordt, gaat dat in ieder geval niet lukken.
Onze fractie wenst deze nieuwe coalitie dan ook veel succes en veel meer ambitie toe dan zij nu toont.
En D66 zal zich, zoals men van ons gewend is, positief kritisch blijven opstellen.
Al maakt u het ons op dit moment wel heel erg moeilijk.

Thema

D66 West Betuwe

D66 West Betuwe staat voor West Betuwe op een D66 manier. Toekomstgericht, want er kan zoveel meer.
We richten ons daarom de komende tijd vooral op een Sociaal, Leefbaar en Duurzaam West Betuwe

Lees meer