Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 1 augustus 2020

Het nieuwe vergaderen

Sinds 12 maart zijn we met z’n allen zoekende naar manieren om ondanks de Corona-beperkingen toch besluiten te kunnen voorbereiden en nemen. Er moeten dit jaar namelijk nog een fiks aantal zogenaamde harmonisatiebesluiten genomen worden.

Fysieke vergaderingen kwamen vanaf mei toch langzaam (deels) weer op gang. Helaas vanwege ruimtegebrek door de 1,5 meter maatregel zonder publiek en ook zonder de aanwezigheid van de hele (steun)fractie. Whatsapp werd en wordt door ons dan ook vaak gebruikt voor onderling overleg, soms ook met andere fracties. Ook tijdens digitale vergaderingen waarbij iedereen thuis zit overleggen we als (steun)fractie zo met elkaar.  Onze fractievergaderingen zijn inmiddels weer ‘live’ al kan het ook zo zijn dat sommigen daarbij alleen ‘digitaal’ aanwezig zijn. Corona maakt opeens ook meer mogelijk.

Vergaderingen in de regio vinden tot nu toe alleen digitaal plaats. Dat maakt het beoordelen van en besluiten of adviseren over regionale kwesties, wat in ‘normale’ tijden al lastig genoeg was, nog moeilijker.

Democratisch tekort

Dit alles is verre van ideaal. Er wordt fiks afbreuk gedaan aan de democratische besluitvorming en controle. En van participatie van inwoners is in feite amper of geen sprake meer. Al met al zorgelijke ontwikkelingen in het lokale bestuur. Samen met de griffie, die ons als gemeenteraad bijstaat, wordt hard nagedacht en gewerkt aan mogelijke aanpassingen van de vergaderwijze. De 1,5 meter samenleving levert grote uitdagingen op.