Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 27 augustus 2020

D66West Betuwe wil uitstel nieuw beleid AVRI

avri_nieuw_beleid

We proberen we het voorstel van het AVRI bestuur om over te stappen op het chippen van alle soorten afvalcontainers uit te laten stellen totdat in ieder geval alle gemeenteraden zich hierover hebben kunnen uitspreken. Aangezien dit een regionaal onderwerp is hebben we daarvoor ook de overige D66 fracties in Rivierenland benaderd.

Het AVRI bestuur en management lijkt helaas weinig geleerd te hebben van de invoering van het ‘omgekeerd inzamelen’. Het advies van een extern onderzoeksbureau om bij dergelijke voorstellen eerst draagvlak onder gemeenteraden en inwoners te zoeken is helaas in de wind geslagen. Helaas is de eerste (negatieve) berichtgeving al in de kranten/op social media te lezen.

Thema

Dienstverlening en bestuur

Transparant bestuur | Toegankelijke dienstverlening. Daar staat D66 West Betuwe voor.
West Betuwe heeft 26 kernen, ieder met een eigen identiteit en eigen vraagstukken. D66 is ervan overtuigd dat bewoners vaak zelf het beste weten wat er leeft in hun buurt en wat er nog te verbeteren valt.
De hoofddoelstelling van de gemeentelijke organisatie moet zijn: dienstverlening aan de inwoners en ondernemers in de gemeente West Betuwe. Dat betekent dat de gemeente naar buiten gericht moet zijn, bereikbaar en eenvoudig toegankelijk. Dichtbij en op maat.

De kern van de lokale democratie is dat bij besluitvorming de meerderheid beslist maar dat daarbij wel met minderheden rekening wordt gehouden en die minderheid zich ook gehoord voelt. D66 wil daarom werken met een West Betuwe agenda.

Lees meer