Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 31 augustus 2020

Lucht voor een nieuw schooljaar

Voor een succesvol schooljaar

Luchtkwaliteit scholen West Betuwe: Naar aanleiding van onze technische vragen over de luchtkwaliteit in schoolgebouwen en Corona is afgelopen vrijdag 28 augustus overleg geweest tussen de gemeente en schoolbesturen. Er is nu meer duidelijk en er zijn afspraken gemaakt. De periode tot de herfstvakantie wordt gebruikt om de lokale situaties te monitoren en te bezien waar nadere maatregelen nodig zijn.  Op alle scholen wordt door middel van CO2-meters gecontroleerd hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit en of er voldoende geventileerd wordt. Voor de herfstvakantie wordt op basis van de verzamelde informatie geëvalueerd en in overleg gekeken waar aanvullende maatregelen nodig zijn. Mochten er in de komende periode direct maatregelen nodig zijn dan wordt naar een passende oplossing gezocht. Deze afspraken worden waarschijnlijk ook met het Voortgezet Onderwijs gemaakt.

Overigens wenst D66 West Betuwe alle docenten en leerlingen heel veel plezier met dit schooljaar!

Thema

Leefbaarheid, welzijn en zorg

Gezonde kernen:
Kansen voor iedereen | Zorg voor elkaar | Maximale vrijheid en veiligheid.
Daar staat D66 voor.
Het zijn de mensen waar het in West Betuwe om gaat. De vraag vanuit de samenleving staat voorop. D66 gaat ervan uit dat (groepen van) inwoners zelf veel kunnen regelen. Waar nodig faciliteert de gemeente en voor wie niet voldoende ‘eigen kracht’ heeft dragen we zorg.

Het uitgaan van de eigen kracht van mensen betekent ook dat de inwoners zoveel mogelijk zelf bepalen. D66 wil dan ook dat de burgers zoveel mogelijk worden betrokken bij de ontwikkeling van hun dorp, stad of wijk.

Lees meer