Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 26 oktober 2020

Brief naar Provincie Gelderland

Brief naar Provincie Gelderland

D66 West Betuwe ondersteunt samen met de andere D66 Fracties in Rivierenland de gezamenlijke brief naar de Provincie Gelderland over de zorgen rondom de Avri Tarieven.
Woensdag besluit Provinciale Staten tijdens haar vergadering de rekenrente voor het nazorgfonds voor stortplaatsen te verlagen. Het is een boekhoudkundige verandering die echter grote financiële gevolgen voor de Avri en dus ook voor de inwoners van Rivierenland en West Betuwe heeft.

zorg om fonds

De financiële nadelige gevolgen voor de Avri zijn 10 miljoen euro. Deze moeten worden betaald door de Rivierenlandse gemeenten, de inwoners dus via de Avri tarieven. Voor West Betuwe betekent dit dat maar liefst 2,1 miljoen euro. Dit zal de steun en het begrip voor het beleid van Avri voor verduurzaming en verdere verlaging van het restafval per inwoner sterk verstoren. D66 maakt zich behalve over de financiële effecten dan ook grote zorgen over wat dit met de bereidwilligheid van mensen doet om afval te blijven scheiden.
D66 West Betuwe tekende dan ook van harte de brief met de oproep aan de Provincie om tot een oplossing te komen die niet financieel nadelig uitpakt voor de inwoners van Rivierenland en West Betuwe.