Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 november 2020

Behandeling begroting West Betuwe 2021

De fractie deelt graag de beschouwing van donderdagavond 5 november 2020. Onderstaande tekst is globaal hetgeen onze fractievoorzitter Ashley Karsemeijer in de eerste periode heeft uitgesproken:

Begroting 2021

De begrotingsbehandeling, niet het meest aansprekende stukje gemeentepolitiek. Ik zou bijna de Belastingdienst willen citeren: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Maar ook dat is niet het geval. Hoewel de begroting voor 2021 sluitend is en formeel beslist de raad nu alleen daarover, is de begroting voor de jaren daarna dat niet en dat is een eis van de provincie.

Wat nu het lastige is: er is veel onzekerheid over de gemeentefinanciën. Hoewel de raad vandaag tot een sluitende meerjarenbegroting moet komen, kan de werkelijkheid er na de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart alweer heel anders uitzien. In zekere zin is dit dus een papieren exercitie. Toch neemt D66 de voorgestelde bezuinigingen heel serieus. Dit zijn namelijk wel richtinggevende uitspraken van de gemeenteraad. Dát is waarom D66 zegt: het kan niet leuker én niet makkelijker.

Laten we eerlijk zijn: voor deze raad is de huidige financiële situatie geen verrassing. De tekorten op het sociaal domein zien we al jaren aankomen. Uit onderzoek door de VNG blijkt dat West Betuwe ten opzichte van vergelijkbare ‘weinig stedelijke’ gemeenten € 220 minder per inwoner uitgeeft. In vergelijking met andere gemeenten valt het nu nog mee, helaas wel ten koste van de inwoner die zorg nodig heeft.

De huidige sombere financiële stand van zaken is echter niet alleen te danken aan het sociaal domein. Corona speelt maar een zéér beperkte rol. De coalitiepartijen hebben met eerdere besluiten al forse bedragen uitgegeven, soms zelfs zonder dat de financiële gevolgen bekend waren. Ik noem een aantal voorbeelden:

 

  1. Het besluit over het onderhoud van begraafplaatsen. Kostenplaatje: half miljoen euro extra structureel.
  2. Het terughalen van de VTH-taken. Kostenplaatje: € 3,45 mln incidenteel, € 70.000 structureel.
  3. Kernenbeleid, waarvan onduidelijk is wat de toegevoegde waarde gaat zijn voor de dorpen. Kostenplaatje: € 1 mln incidenteel.

U bent een constructieve opstelling van D66 gewend. We willen het beste voor onze inwoners en het zal ons werkelijk een worst wezen waar een goed idee vandaan komt. Toen het college de hele gemeenteraad vroeg om een denkrichting voor bezuinigingsvoorstellen, hebben we daarom in een raadswerkgroep meegedacht. Daar is het college mee aan de slag gegaan en met de voorliggende groslijst gekomen.

De highlights

Bezuinigen op de Veiligheidsregio, makkelijk te besluiten, lastig te realiseren. Taakstelling voor het volgende college: makkelijk te besluiten, lastig te realiseren. Drie voorstellen die de positie van de raad verzwakken: we dienen een amendement in om dat te voorkomen. Een bezuiniging die hoger op de lijst had kunnen staan, gelet op de grote onderbesteding: bijstellen van leefbaarheidsbudget. We dienen met VWB een amendement in.

 

We hebben nog wel wat kritiekpunten op deze groslijst, maar wat wij daarvan vinden maakt niet meer uit. Een paar uur voor deze vergadering kwamen de coalitiepartijen met een uitgebreid, ingrijpend en vooral dichtgetimmerd amendement. Voor de vorm zijn de andere partijen uitgenodigd dit te steunen. Maar feitelijk stelt de meerderheid ons als oppositiepartij nu voor een voldongen feit. Dit is géén democratie. De mooie woorden bij de aanvang van deze coalitie ten spijt. Ondanks dat deze stukken al weken bekend zijn zal er vast een excuus zijn voor het zo laat indienen van dit amendement, maar wat hebben wij daaraan? Helemaal niets. Ik ga er verder niets over zeggen, behalve dat het korten op het mantelzorgcompliment een schoffering is van alle inwoners die mantelzorgers zijn. De stokpaardjes van deze coalitie, VTH-taken, gratis parkeren, leefbaarheidsbudget, blijven uiteraard in stand. Ik heb hier geen woorden voor.

 

Ik had nog een alinea over dat na bijna twee jaar West Betuwe deze begrotingsbehandeling een logisch moment is voor het opmaken van de balans. D66 ziet een herindelingsgemeente die nog steeds worstelt met de nieuwe status van 50.000+ gemeente, die haar positie als grootste gemeente in de regio nog niet waar maakt. De bestuurskracht van West Betuwe is nog ver te zoeken. Deze actie van de coalitiepartijen onderstreept dat des te meer.