Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 6 november 2020

Extra raadsvergadering gevraagd in zake AVRI

extra raadsvergadering mbt AVRI

Op initiatief van D66 West Betuwe vindt er een extra raadsvergadering plaats over de renteverlaging. D66 heeft de volgende vragen, die de wethouder(s) mogelijk behulpzaam kunnen zijn bij de voorbereiding.

  1. Wat zijn chronologisch de gebeurtenissen binnen het DB/AB van de AVRI vanaf het moment dat dit dossier gaat spelen tot aan de vergadering van de Provinciale Staten?
  2. Op welk moment in deze chronologie had de gemeenteraad geïnformeerd kunnen of moeten worden en door wie? Indien van toepassing: waarom is dit niet gebeurd?
  3. Wat is de reactie op de beschuldigingen van de provincie en wat betekent dit voor de relatie tussen de provincie en de AVRI?
  4. Waarom is dit niet als risico in de begroting opgenomen?
  5. Hoe komen we tot een voor de gemeente acceptabele oplossing?