Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 10 december 2020

Scholen West Betuwe bieden ruimte voor seksuele diversiteit

Als fractie van D66 West Betuwe zijn wij bijzonder verheugd dat alle schoolbestuur in de gemeente West Betuwe hebben aangegeven dat zij op hun scholen alle genderidentiteiten en geaardheden op een gelijkwaardige wijze benaderen en ook aandacht geven aan de seksuele diversiteit in de samenleving. Dat blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen die wij stelden over de mogelijke afwijzing van seksuele diversiteit door scholen binnen onze gemeente.

Ook het college van burgemeester en wethouders deelt onze opvatting dat alle scholen in de gemeente West Betuwe de basisbeginselen van vrijheid en gelijkheid in onze samenleving moeten onderschrijven waarbij ook ruimte is voor seksuele diversiteit.

Het college heeft onze vragen voorgelegd aan de schoolbesturen. De besturen gaven aan het te waardeerden dat zij in de gelegenheid werden gesteld om, voorafgaand aan de officiële beantwoording, mee te kunnen denken over dit onderwerp. Zij lieten weten dat zij bij toelating van leerlingen geen verklaring van ouders vragen over seksuele diversiteit. In hun statuten of in hun identiteitsverklaring stellen zij zich niet afwijzend op over seksuele diversiteit. Ook bij het toelatingsgesprek wordt bij geen enkele school in West Betuwe ouders gevraagd naar hun visie op seksuele diversiteit. Wij zijn blij met deze heldere verklaring vanuit de schoolbesturen en het college die ook recht doet aan en past bij de inclusieve samenleving die we in West Betuwe willen zijn. Een samenleving waarbij iedereen zich, ongeacht diens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, gewaardeerd en geaccepteerd mag weten.

Dit sluit natuurlijk niet uit dat in individuele gevallen mensen afgewezen of gediscrimineerd worden vanwege bijvoorbeeld hun seksuele geaardheid. We zijn daarom blij met de toezegging van het college dat het onderwerp Seksuele diversiteit ook opgenomen gaat worden in de Onderwijsvisie die het college van West Betuwe samen met de schoolbesturen aan het opstellen is. Dit zal zeker kunnen bijdragen aan het breder bespreekbaar maken van dit belangrijke onderwerp.

Voor wie zich op welke manier dan ook gediscrimineerd voelt is er een gemeentelijk meldpunt:  https://www.westbetuwe.nl/meldpunt-discriminatie

Discriminatie stopt namelijk niet vanzelf. Melden is belangrijk om discriminatie zichtbaar te maken. Dit kan als slachtoffer maar ook als je getuige bent van discriminatie of als je anoniem wilt blijven. Je kunt daarbij rekenen op onafhankelijk advies en ondersteuning.

Ashley Karsemeijer

Rita Boer Rookhuiszen