Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 10 juli 2021

Bodes bedankt!

Tijdens onze algemene beschouwingen spraken we onze dank uit aan de inzet van onze ambtelijke organisatie en voor de uitstekende ondersteuning door en het harde werken van onze griffie. Zeker met alle extra vergaderingen die plaats hadden. Aan het eind van de vergadering zetten we ook de twee aanwezige bodes extra in het zonnetje.

Zonder de tomeloze inzet van hen en de andere mensen van de interne- en buitendienst zouden we als gemeenteraad van West Betuwe niet kunnen vergaderen. Met het vergaderen in de Lingeborgh, onze vaste vergaderplek totdat de verbouwing van het gemeentehuis (hopelijk nog in 2022) gereed is, is daar nog eens heel veel extra werk bijgekomen. Wij gaven aan zowel de griffiemedewerkers als de bodes onze inmiddels befaamde D66 West Betuwe chocoladerepen. Een symbolisch gebaar om onze grote dank te tonen.
Voor de buitenwereld is hun werk grotendeels onzichtbaar maar zonder hen zouden wij als raadsleden niet goed kunnen functioneren.

Rita Boerrookhuiszen overhandigt een reep chocolade als dank aan de bodes