Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 20 december 2021

Het nieuwe stroomhuis volgens het oude plan

Namens D66 West Betuwe dient Rita Boer Rookhuiszen morgen 21 december tijdens de gemeenteraadsvergadering samen met het CDA een motie in om alsnog positief te besluiten over de uitbreiding van het elektriciteit regelstation van Liander in Neerijnen. Verder uitstel van de uitbreiding hiervan vinden wij niet verantwoord. Een groot gebied in West Betuwe komt op slot komt te staan. De stroomvoorziening en mogelijkheden van uitbreiding en innovatie, nodig ook in het kader van het behalen van de klimaatdoelen, zijn in direct gevaar. Het betreft een groot gebied tussen de Waal en de Linge, waaronder grote bedrijventerreinen en ook de plaats Geldermalsen en de nieuwbouwwijk de Plantage. De snelste oplossing laat op z’n minst nog twee jaar op zich wachten. Op z’n vroegst kan het werk eind 2023, begin 2024 afgerond zijn. Haast is dan ook geboden vinden wij, in het belang van inwoners en ondernemers.

Op 30 september werd deze snelste oplossing door een meerderheid van de gemeenteraad verworpen. Er was bezwaar tegen de mogelijke aantasting van het landschap en het zicht op het historische pand van het Stroomhuis. Dit had ongeruste mails en brieven tot gevolg. Van ondernemers en hun belangenorganisaties LTO Noord afdeling De Betuwe, NFO afdeling West Betuwe Bommelerwaard, Glastuinbouw Nederland Regio West Gelderland en het Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Tielerwaard. Allen maken zich grote zorgen over de knellende capaciteit van het elektriciteitsnetwerk in de gemeente West Betuwe dat afhankelijk is van het regelstation in Neerijnen. In een groot deel van de gemeente is uitbreiding en innovatie (denk daarbij ook aan het gebruik van zonnepanelen) daardoor niet meer mogelijk. Ook woningbouwprojecten dreigen in gevaar te komen. De problemen spelen al een paar jaar en zullen alleen maar erger worden.

Op 1 december was er informeel overleg tussen vertegenwoordigers van de gemeenteraad met wethouders, ambtenaren en vertegenwoordigers van Liander. Daar kwamen de bezwaren nogmaals op tafel. Verplaatsen was de wens van de meerderheid in de raad. Dat bleek technisch lastig uitvoerbaar. Een kleine verplaatsing van circa 50 meter betekent een extra jaar vertraging. Een locatie nog verder weg van de oorspronkelijk plek zal pas op zijn vroegst in 2026 gerealiseerd kunnen worden.

Met de motie willen wij het plan opnieuw op de raadsagenda zetten. En vragen wij het college van burgemeester en wethouders om in overleg met alle betrokkenen te komen tot een optimale landschappelijke inpassing van de uitbreiding van het elektriciteitsregelstation Neerijnen. Maar dan wel op de oorspronkelijk beoogde plek.

De motie zelf leest u hier