Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 april 2022

Standpunt fractie en bestuur D66 West Betuwe #metoo zaak

Zorgvuldigheid boven haast

De integriteitskwestie die bij D66 landelijk speelt werpt ook een schaduw elders in het land. Want als D66’ers zijn we allemaal betrokken, worden we aangesproken en maken we ons zorgen over de onlangs in de Volkskrant geschetste gang van zaken.

Het is lastig om vanaf de zijlijn te oordelen als je niet over alle informatie beschikt. Het is ook niet duidelijk of het slachtoffer, waar het in het artikel in de Volkskrant over gaat, zelf wel alle vertrouwelijke documenten waar over geschreven is openbaar wil hebben. Het maakt de situatie wellicht nog onveiliger, dat moeten we zeker niet willen.

Persoonlijk ben ik blij met het bericht van het landelijk bestuur van D66 dat er vrijdag 22 april een nieuwe reactie komt, die wacht ik af. Want zorgvuldigheid staat wat mij betreft voorop. Dat is belangrijk. Juist omdat het om mensen gaat. Dat we het hier als partijleden met elkaar over kunnen hebben is net zo belangrijk. Dat is ook tekenend voor onze partij.

En het is belangrijk dat het partijbestuur alle aanbevelingen uit het BING rapport heeft overgenomen. Daardoor is er nu binnen D66 een laagdrempeliger meldstructuur en een beter netwerk van vertrouwenspersonen, inclusief een externe vertrouwenspersoon. En de Commissie Integriteitsonderzoeken die op afstand van het partijbestuur meldingen onderzoekt. Daarnaast adviseert het Team Verantwoord Gedrag de partij gevraagd en ongevraagd over wat verantwoord gedrag is.

Dat betekent niet dat alles altijd goed zal gaan. Maar ik ga er van uit dat D66’ers met elkaar blijven werken aan een veilige vereniging, landelijk maar ook elders binnen de partij.

Rita Boer Rookhuiszen

Fractievoorzitter D66 West Betuwe

rita@d66westbetuwe.nl