Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 24 september 2022

D66 slaat een brug tussen de regio en Den Haag

In actie voor behoud van spoedeisende hulpposten Tiel en Gorinchem

De mogelijke sluiting van de spoedeisende hulpposten in streekziekenhuizen, zoals Ziekenhuis Rivierenland in Tiel en het Beatrix ziekenhuis in Gorinchem, houdt de gemoederen al lange tijd bezig. Voor de fracties van D66 West Betuwe, D66 Gorinchem en D66 Vijfheerenlanden reden om gezamenlijk op te trekken en in Den Haag te lobbyen voor het behoud daarvan. Zo zijn we op 6 september jongstleden naar Den Haag afgereisd voor een gesprek met Wieke Paulusma, onze D66 woordvoerder gezondheidszorg in de Tweede Kamer. De toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg stonden in dat gesprek centraal. Met specifiek aandacht voor het behoud van de eerste hulp en verloskundige zorg bij de ziekenhuizen in Tiel en Gorinchem, voor inwoners van West Betuwe van cruciaal belang. Het belang van regionale samenhang in het zorgaanbod is over en weer benadrukt.

Toezegging minister Ernst Kuipers

Het bezoek op 21 september door een delegatie van burgemeesters van het M50 platform van middelgrote gemeenten aan Den Haag was een mooi vervolg op onze ontmoeting. Er ligt nu ook een toezegging van D66 minister Ernst Kuipers: als wij in de regio’s de minimale kwaliteitseisen kunnen organiseren, dan kan sluiting van spoedeisende hulpposten vermeden worden. Onze Tweede Kamerfractie hebben we gevraagd om deze toezegging te laten bekrachtigen in de Tweede Kamer. We zijn blij dat de acties vanuit de regionale D66 fracties vruchten beginnen af te werpen. Onze fractie blijft zich samen met de fracties uit de buurgemeenten de komende tijd onverminderd inzetten voor goede toegankelijke zorg voor onze inwoners en zal waar nodig wederom bruggen slaan tussen onze regio en Den Haag.

Wilt u hierover meedenken? Stuur dan een mailtje naar info@d66westbetuwe.nl

Toezegging minister: ‘Spoedeisende hulp Beatrix mag open blijven als kwaliteitseisen Rijk worden gehaald’ | Rivierenland | AD.nl