Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 mei 2014
Code oranje of rood voor transities planvorming en besluitvorming

Code oranje of rood voor transities planvorming en besluitvorming

Naar aanleiding van de gebeurtenissen tijdens de vergadering van de commissie Samenleving van 6 mei jongsleden, geeft Rita Boer Rookhuizsen een ferme waarschuwing af namens D66Geldermalsen. De ‘haastige spoed’, die al de nodige vergaderingen wordt betracht, wordt pijnlijk zichtbaar gehinderd door de timing van afgelopen verkiezingen; de óude’ raad lijkt onvoldoende kennis te hebben doorgegeven…

Bekijk nieuwsbericht
Over spelende kinderen op Steenvliet en spelen met begrotingen

Over spelende kinderen op Steenvliet en spelen met begrotingen

“De commissie Bestuur & Middelen belooft een levendige vergadering te worden als alle omwoners van Steenvliet de raadszaal gaan bezetten om te zien hoe die financiële experts van de raadsfracties met een dergelijk onderwerp omgaan”,aldus onze fractievoorzitter. “Later die avond wordt in het presidium gesproken over de vergaderwijze voor de nieuwe bestuursperiode maar daar kan…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 6 mei 2014 woensdag 23 april 2014
Vaststelling coalitieakkoord

Vaststelling coalitieakkoord

Waarom D66Geldermalsen het akkoord afwijst. Dinsdagavond 22 april heeft de gemeenteraad het coalitieakkoord voor 2014-2018 goedgekeurd zonder instemming van D66Geldermalsen. D66Geldermalsen had gehoopt dat er een akkoord op hoofdlijnen kwam vanuit een visie op Geldermalsen passend bij Malsen aan de Linge. Helaas kwam er een tweeslachtig document waarin ofwel op superdetails zaken werden aangehaald…

Bekijk nieuwsbericht
Stemverklaring centrumkerk Geldermalsen

Stemverklaring centrumkerk Geldermalsen

In de vergadering van 22 april kon nog slechts een Stemverklaring worden afgegeven bij het meerderheidsbesluit om de centrumkerk op de voorgestelde wijze te verbouwen, waarbij in de laatste, inderhaast toegevoegde versie zelfs de consistorie wordt afgebroken voor de “fietsenstalling”. D66Geldermalsen is tegen het verkwanselen van het laatste cultuurhistorisch erfgoed in Geldermalsen. De Stemverklaring van…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 19 april 2014
Sociaal kernteam: Haastige spoed…

Sociaal kernteam: Haastige spoed…

Als er iets duidelijk werd in de informerende sessie voor (nieuwe) raads- en burgercommissieleden op 17 april over de drie ‘transities’ participatiewet, jeugdzorg en de AWBZ/Wmo, dan is het dat de gemeenteraad feitelijk nog in de informerende fase zit. Daarnaast speelt tijdsdruk een steeds grotere rol: per 1 januari 2015 moet er van alles geregeld, dus…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 15 april 2014
De groeinota (sociaal) kernteam

De groeinota (sociaal) kernteam

Donderdag 17 april aanstaande is er een extra commissie Samenleving met de groeinota over het sociale kernteam als enige agendapunt. Aanvang circa 21.30 uur. De gemeenten in Nederland krijgen vanaf 2015 veel extra verantwoordelijkheden en taken op het gebied van jeugdzorg en wat nu nog AWBZ zorg is: de zogenaamde transities (van taken van…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 4 april 2014
D66Geldermalsen betreurt gebrek aan transparantie tijdens informatie

D66Geldermalsen betreurt gebrek aan transparantie tijdens informatie

Het hoge woord is er uit: Er komt een coalitie zonder D66 maar mét SGP en CDA samen met Dorpsbelangen. In tegenstelling tot de vorige coalitiebesprekingen is -ondanks veelvuldige toezeggingen, van geen transparantie gebleken. D66Geldermalsen betreurt dit ten zeerste en hoopt dat dit niet de toon van de coalitie wordt in al haar dossiers, en…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 2 april 2014