Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 1 maart 2020
Het derde trimester in West Betuwe

Het derde trimester in West Betuwe

In de laatste vier maanden van het jaar kreeg onze (steun)fractie aardig wat onderwerpen te verhapstukken, waaronder de begrotingsbehandeling voor 2020. Ook waren er bijeenkomsten van de Denktank Sociaal Domein en in het kader van het opstellen van de Regionale Energie Strategie (RES). We gingen als fractie op werkbezoek en namen ook deel aan de…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 20 december 2019
Studietoelage studenten met beperking dankzij D66 omhoog

Studietoelage studenten met beperking dankzij D66 omhoog

Tijdens de laatste raadsvergadering op 17 december is bij de discussie over minimabeleid op ons voorstel de gemeentelijke studietoelage voor studenten met een beperking verhoogd van 240 naar 300 euro per maand. Ons amendement was een klein succesje in het kader van de inclusieve samenleving. Passend bij de positie van ‘koplopergemeente inclusie’ van de gemeente…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 19 december 2019
(T)Huisvesting

(T)Huisvesting

De discussie over de plannen voor de huisvesting van het ambtelijk apparaat, de gemeenteraad en het college en last but not least de publieksfuncties zorgden voor een hete politieke herfst. Tijdens de verkiezingsstrijd in het najaar van 2018 waren alle partijen het erover eens: er zou geen nieuw gemeentehuis gebouwd worden. Nog geen jaar later…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 15 december 2019
D66 in werkgroepen en commissies Ashley tijdens perspectiefnota 2019

D66 in werkgroepen en commissies

Naast de “gewone” vergaderingen op de dinsdagavond heeft de gemeenteraad nog andere terugkerende bijeenkomsten. Ook daar is D66 altijd vertegenwoordigd, want we vinden het belangrijk dat ook daar het D66-geluid uitgedragen wordt. Verder leveren we (zelfs als kleine partij!) een voorzitter voor de voorrondevergaderingen. We zijn er trots op dat we zo actief deelnemen. …

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 4 december 2019 zondag 1 december 2019
Motie hoge nood aangenomen

Motie hoge nood aangenomen

Dat de gemeente West Betuwe pretendeert koploper gemeente inclusie te zijn was tijdens de Begrotingsraad voor ons mede reden voor het indienen van een motie over het ontbreken van voldoende toegankelijke openbare toiletten. Daardoor is er voor veel inwoners een forse drempel om de deur uit te gaan en deel te nemen aan het maatschappelijke leven…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 29 november 2019
Motie ‘verhogen vaccinatie’

Motie ‘verhogen vaccinatie’

Op 7 november hebben we een motie ingediend om als gemeente in samenwerking met de GGD in West Betuwe zo breed en lokaal mogelijk het gesprek aan te gaan met ouders en professionals via onder meer kinderopvang, peuterspeelzalen, scholen, kerken en verenigingen teneinde de vaccinatiegraad in onze gemeente te verhogen. En om actief via de…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 19 november 2019 vrijdag 15 november 2019
Politiek, ook voor jongeren

Politiek, ook voor jongeren

Na het unaniem aannemen van een motie hierover van D66 zijn in de gemeente Geldermalsen destijds de lessen Democracity voor basisschoolleerlingen gestart. Deze werden gegeven door Pro Demos uit Den Haag en worden voorgezet in de nieuwe gemeente. Dit najaar vonden ze weer plaats. Het blijft bijzonder om als D66 raadsleden hier…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 8 november 2019

Amendement extra aandacht voor biodiversiteit

Met amendement extra aandacht voor biodiversiteit gevraagd en gekregen Dit amendement hebben we tijdens de speciale Begrotingsraad op 7 november ingediend omdat biodiversiteit helemaal niet genoemd werd in de programmabegroting 2020 terwijl wij vonden dat biodiversiteit een belangrijk thema voor de gemeenteraad van West Betuwe is en er in de programmabegroting 2020…

Bekijk nieuwsbericht