Steun ons en help Nederland vooruit

Rita Boer Rookhuiszen

Raadslid

63 jaar

Woonplaats: Tricht

Raadslid, Commissielid Samenleving

Graag stel ik me kandidaat als gemeenteraadslid voor de nieuwe gemeente West Betuwe. Sinds maart 2010 mag ik D66 vertegenwoordigen in de gemeenteraad van Geldermalsen met het ‘sociaal domein’ als specialiteit.

Als D66fractie hebben wij ingezet op het verbeteren van het ‘sociale gezicht’ van de gemeente. De uitgaven op het sociaal domein betreffen tegenwoordig de helft van de begroting van de gemeente. Op papier (verordeningen en beleidsregels) is een en ander goed geregeld, het gaat echter om de uitvoering en die blijkt lastiger en minder geslaagd dan wij dachten. Omdat het vooral om kwetsbare inwoners gaat, die van de gemeente afhankelijk zijn voor zorg, blijft het sociaal domein voor D66 een belangrijk aandachtspunt.

In het kader van de woningbouwprogrammering, waarbij al jaren de sociale woningbouw en woningbouw in de (kleinere) dorpen een ondergesneeuwd kindje waren, hebben we als D66 met de raden in Neerijnen en Lingewaal contact gezocht met als gevolg dat in alle drie de raden onze motie is aangenomen. Hiermee staat woningbouw in de dorpen weer op de agenda.

De uitvoering van die motie en de zogenaamde ‘harmonisatie’ van het beleid van de drie gemeenten krijgt wat mij betreft nu alle aandacht. Daar zullen inwoners van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal namelijk de gevolgen van de herindeling het meest direct ‘voelen’. De wijze van zorg bieden en de subsidies op sport, verenigingen, dorpshuizen, cultuur etc. verschillen nogal van elkaar en daar zal een West Betuwe vorm voor gevonden moeten worden. Als actief inwoner van een relatief klein dorp (Tricht) begrijp ik daarbij ook de gevoelens van inwoners die in een nog grotere gemeente gebrek aan aandacht vanuit het gemeentebestuur vrezen.

Met mijn ervaring en de vele goede contacten met o.a beleidsmakers en overige ambtenaren, ook in de regio en daarnaast de vele contacten die ik door mijn vrijwilligerswerk en werk als freelancejournalist in de lokale samenleving en de regio heb opgebouwd wil ik me dan ook graag nog een raadsperiode voor D66 en onze inwoners inzetten. De inmiddels goed bekende lijntjes binnen onze partij richting regio, provincie en Tweede Kamer zijn daarbij uitermate nuttig

Meer van Rita Boer Rookhuiszen