Steun ons en help Nederland vooruit

Vic Bogerman

burgerlid

Vuren (Lingewaal)

Vic Bogerman is kandidaat raadslid

Het sociaal-liberale gedachtengoed van D66 is voor mij sinds 2002 de richtingwijzer voor mijn activiteiten in Lingewaal. Ik ben een verbinder en streef in mijn maatschappelijke bezigheden naar oplossingen, die voor een breed draagvlak kunnen zorgen. De vertegenwoordiging van D66 in de raad van de nieuwe gemeente West Betuwe dient over de spreiding over de 26 kernen te tonen. Om die reden stel ik mij beschikbaar voor een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst van D66 voor de gemeenteraad van West Betuwe.

 

Huidige functie: gepensioneerd organisatie – adviseur

Vroegere functies binnen D66:

  • lid Verkiezingscommissie West Betuwe 2017
  • lid kascontrole commissie Regio Gelderland 2004- 2006
  • Bestuurslid afdeling Geldermalsen ,Neerijnen, Lingewaal 2014-2017

Maatschappelijke functies:

  • lid werkgroep Toekomst Rivierengebied jaren ‘90
  • lid denktank “verrekijkers” Waalweelde 2010-2017
  • lid KBG Waal & Merwedes Delta Rijn 2012-2017
  • lid KBG Maas Delta Maas 2013-2017
  • Werkgroep Verontruste Vurenaren/Stichting Voortvarend Vuren/Stichting Vuren Actief 2008-2016
  • Klankbordgroep Dijkversterking 2015-heden
  • Werkgroep Dijkversterking 2016-heden

 

 

Meer van Vic Bogerman