Steun ons en help Nederland vooruit

Burgerraadsleden

Burgerraadsleden, vergadersysteem, voorronden

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. De gemeenteraad besluit over ruimtelijke ordening, over de begroting, over de uitvoering van de begroting maar ook over huisvesting voor scholen, vergunningen voor evenementen, over goede zorg voor iedereen,  etc etc. Daarom wordt een gemeenteraad vergadering goed voorbereid.

Daarvoor hanteert de gemeente een vergadersysteem. Hier kun je meer informatie vinden hoe dit precies werkt. Samengevat komt het er op neer dat er elke dinsdag een vergadering is. De gemeenteraad vergadering waarin de fracties deelnemen aan de beraadslaging is steeds de vierde dinsdag van de maand.

In de 3 voorafgaande dinsdagen, de voorronden van de gemeenteraad, leveren (naast raadsleden) ook burgerraadsleden een belangrijke bijdrage. De burgerraadsleden zijn officieel beëdigd om in de 3 eerste dinsdagen van de maand deel te nemen aan de beraadslagingen van die voorronden.

De burgerraadsleden van D66 West Betuwe zijn Vic Bogerman, Pieter van Zoest en Marieke Vermeulen. Vic is tevens onderdeel van de ‘pool’ van voorzitters van deze voorronden. Jan de Geus zit eveneens in deze pool. De deelname in de voorronden wordt afgestemd in de fractievergaderingen en is afhankelijk van deskundigheid en interesse van raads- en burgerraadsleden.

 

Laatst gewijzigd op 1 september 2021