Steun ons en help Nederland vooruit

Fractie bijwonen?

Fractie vergaderingen.
Hier vind je de informatie over onze vergaderingen en andere activiteiten van de fractie. En over de vergaderingen van de gemeenteraad.

Iedereen is welkom de fractievergadering bij te wonen. Sinds Corona intrede deed vergadert de fractie niet meer elke dinsdag voorafgaand aan gemeenteraadsvergaderingen/bijeenkomsten maar voorlopig alleen digitaal, meestal op een maandagmiddafg/avond aan het begin van de maand. Wil je een keer een fractie bijwonen? Neem dan contact op met 1 van de fractieleden  Ook als je nieuw lid bent of als je als lid een introducé wilt meenemen. De fractie vergadert volgens een ritme dat mede is ingegeven door het vergaderritme van de gemeenteraad.

Natuurlijk kom je zowel de fractie als enthousiaste D66 leden ook tegen in de kernen van West Betuwe, waar we graag met iedereen in gesprek gaan.

De fractie en leden van de afdeling D66 West Betuwe leggen gedurende het jaar ook werkbezoeken af.

De vergaderingen van de gemeente vind je hier. Daar vind je ook de agenda en de vergaderstukken voor de vergaderingen.

De vergaderingen van de gemeente vind je hier. Daar vind je ook de agenda en de vergaderstukken voor de vergaderingen.

De gemeenteraad vergadert volgens het volgende ritme:

1ste dinsdag van de maand: (1) beeldvormende of informatieavond, waar de raadsleden en burgerleden zich laten informeren en vragen kunnen stellen, of (2) raad spreekuur waar burgers onderwerpen onder aandacht brengen van de raad

2de dinsdag van de maand: een oordeelsvormende vergadering, waarin de raads- en/of burgerleden hun politieke standpunt bepalen en uitwisselen en

4de dinsdag van de maand: een besluitvormende vergadering: de formele gemeenteraadsvergadering waarin het politieke debat plaatsvindt en besluiten worden genomen

Zodra dit weer mogelijk is gaat de gemeenteraad ook op pad voor ontmoetingen met inwoners en werkbezoeken, deze worden vaak op de 3e dinsdag van de maand gepland.

Laatst gewijzigd op 4 mei 2021