Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

11 publicaties gevonden.

 • Windpark, een stap naar 2030

  Bij de discussies rondom het windpark Deil/AVRI heeft de fractie het standpunt van D66Geldermalsen verder vorm gegeven.

  • Gepubliceerd op 26 juni 2017
 • Armoedebeleid

  Dit voorjaar ontstond onrust over sport en cultuurbeleid voor minimakinderen.

  • Gepubliceerd op 26 juni 2017
 • Instemming met het herindelingsplan

  Op 15 juni hebben we als D66 Geldermalsen ingestemd met de herindeling van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal tot de nieuwe gemeente West Betuwe per 1 januari 2019.

  • Gepubliceerd op 26 juni 2017
 • Instemming met de naam van de nieuwe gemeente

  Eind mei hebben wij als fractie van D66 Geldermalsen ingestemd met de nieuwe naam voor de herindelingsgemeente: West Betuwe.

  • Gepubliceerd op 26 juni 2017
 • kadernota 2016

  Wellicht de laatste kadernota beschouwing. Boven de markt hangt de herindeling die alle plannen zo naar de prullenbak kan verwijzen. En wie is daar op voorbereid?

  • Gepubliceerd op 28 juni 2016
 • Vragen aan college Geldermalsen over lobby VNG tegen wet Open Overheid

  Op dinsdag 19 april nam de Tweede Kamer op initiatief van D66 en GroenLinks de “Wet Open Overheid” aan. Op basis van deze wet krijgen burgers, journalisten en onderzoekers meer toegang tot informatie van de overheid. Daarnaast moeten overheden meer informatie uit zichzelf openbaar maken. Bovendien wordt er een halt geroepen aan personen die Wob-verzoeken…

  • Gepubliceerd op 3 mei 2016
 • Referendumverordening voor Geldermalsen

  Voor een referendum is een verordening nodig. Voor Geldermalsen is een versie uitgewerkt op basis van het VNG-model

  • Gepubliceerd op 29 januari 2016
 • Amendement voor referendum tbv GNL fusieproces

  Amendement voor referendum tbc GNL fusieproces behorende bij de bijdrage van D66Geldermalsen op 28 januari j.l.. De tekst van de bijdrage kunt u teruglezen op de website van D66Geldermalsen

  • Gepubliceerd op 29 januari 2016
 • Motie Onderhoudskosten Begraafplaatsen

  Gelet op het feit dat begraven steeds duurder wordt en de gemeenteraad een keus moet maken of begraven voor de gemeente kostendekkend moet blijven

  • Gepubliceerd op 14 november 2014
 • MFC besluitvorming in vogelvlucht

  Er wordt veel politiek beweerd omtrent de besluitvorming van het MFC. Als die franje er af is, blijft dit ongeveer over

  • Gepubliceerd op 17 februari 2014