Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

11 publicaties gevonden.

 • Werkbezoek Fort Asperen. Samenwerking als economische motor West Betuwe.

  Dit werkbezoek bewijst volgens D66 West Betuwe eens te meer wat nauwe samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties aan mooie resultaten maar vooral ook innovatie genereert voor alle betrokkenen. Dit soort innovatieve samenwerkingen zijn bovendien ontzettend belangrijk voor de bevordering van recreatie en toerisme in West Betuwe.

  • Gepubliceerd op 30 november 2018
 • Vragen aan college Geldermalsen over lobby VNG tegen wet Open Overheid

  Op dinsdag 19 april nam de Tweede Kamer op initiatief van D66 en GroenLinks de “Wet Open Overheid” aan. Op basis van deze wet krijgen burgers, journalisten en onderzoekers meer toegang tot informatie van de overheid. Daarnaast moeten overheden meer informatie uit zichzelf openbaar maken. Bovendien wordt er een halt geroepen aan personen die Wob-verzoeken…

  • Gepubliceerd op 3 mei 2016
 • Referendumverordening voor Geldermalsen

  Voor een referendum is een verordening nodig. Voor Geldermalsen is een versie uitgewerkt op basis van het VNG-model

  • Gepubliceerd op 29 januari 2016
 • Werken aan de toekomst van West Betuwe

  Vier jaar lang, van 2014 tot 2018, hebben we een opdracht. Om te werken aan de toekomst van West Betuwe, aan een Sterk West Betuwe,

  • Gepubliceerd op 4 april 2014
 • Landschap en openbare ruimte

  Naast een groen buitengebied is het van groot belang dat ook onze woonkernen voldoende groen blijven. Voor het welzijn en welbehagen van de mens helpt het als hij groen om zich heen ervaart, in zijn directe woonomgeving. Dat is het uitgangspunt voor onze visie op landschap en openbare ruimte in Geldermalsen

  • Gepubliceerd op 27 januari 2014
 • Jong en oud in Geldermalsen

  Aantrekkelijk zijn voor jongeren, oog hebben voor de behoeften van ouderen. Dat maakt Geldermalsen tot gemeente om van te houden

  • Gepubliceerd op 27 januari 2014
 • Openbare orde en veiligheid in Geldermalsen

  In ons verkiezingsprogramma staan we uitgebreid stil bij openbare orde en veiligheid in Geldermalsen; als basis voor vertrouwen van haar inwoners.

  • Gepubliceerd op 27 januari 2014
 • Leefbaarheid in Geldermalsen

  Leefbaarheid start bij mensen, niet bij stenen. Daarbij moet de vraag vanuit de samenleving voorop staan en ook helder zijn.

  • Gepubliceerd op 27 januari 2014
 • Werken in Geldermalsen

  Onze visie op werken in Geldermalsen

  • Gepubliceerd op 27 januari 2014
 • Successen

  Een kort overzicht van behaalde resultaten, plannen en initiatieven afgelopen raadsperiode 2010-2014

  • Gepubliceerd op 24 januari 2014