Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Armoedebeleid

Dit voorjaar ontstond onrust over sport en cultuurbeleid voor minimakinderen. Onze fractie kreeg verontrustende signalen van mensen over het plotseling afschaffen van de minimaregeling voor sportieve en culturele deelname van kinderen (het gaat hierbij om een bedrag van 116 euro per kind per jaar). Het was onduidelijk of er iets anders voor in de plaats zou komen. Voor mensen die (langdurig) moeten zien rond te komen van een minimum inkomen is een dergelijke onaangekondigde verandering van beleid reden tot grote ongerustheid met voor sommigen zelfs regelrechte paniek en slapeloze nachten. Immers elke euro telt en met meerdere kinderen in een gezin gaat het om een aanzienlijk bedrag. Gezien wat landelijk (en dus ook lokaal) speelt omtrent armoede, en dan met name de positie van kinderen in deze situatie, leek het ons dat het hier om een (voor in ieder geval de betrokkenen enorm) vervelend misverstand moest gaan. Vandaar dat wij via de griffie, die ons als gemeenteraadsfractie ondersteund, bij de gemeente navraag hebben gedaan. De onrust bleek onterecht. Er zijn uitgebreidere regelingen voor in de plaats gekomen. De communicatie hierover intern binnen de ambtelijke organisatie en extern richting minima verdiend zeker geen schoonheidsprijs. Gelukkig hebben onze vragen, en de antwoorden daarop, snel duidelijkheid geboden. In augustus organiseren we als D66 Geldermalsen over dit onderwerp een D66 regiobijeenkomst. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.

Gepubliceerd op 26-06-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018