Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Instemming met het herindelingsplan

Op 15 juni hebben we als D66 Geldermalsen ingestemd met de herindeling van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal tot de nieuwe gemeente West Betuwe per 1 januari 2019. Wij hebben wel een aantal zorgpunten meegegeven. Onder andere over de beschikbare ambtelijke capaciteit om naast het proces van herindeling waar veel energie in gaat zitten ook de lopende zaken goed te kunnen uitvoeren. Het zal voor velen van u niet echt een verrassing zijn geweest dat wij hebben ingestemd. In oktober 2015 stemden we als fractie tegen, het was een ‘nee tenzij’, op 16 maart van dit jaar stemden we voor, het was een ‘ja mits’ geworden.

Voor de fractie van D66 Geldermalsen is altijd het uitgangspunt geweest dat herindeling iets dient op te leveren voor onze inwoners. Daarbij baseert de fractie zich op het in 2014 door u als leden vastgestelde verkiezingsprogramma van D66 Geldermalsen. Het mits van 16 maart ging over de twijfels die wij hebben ten aanzien van de bestuurskracht van de nieuwe gemeente. Oftewel: heeft de nieuw te vormen gemeente straks een organisatie (ambtenaren inclusief gemeenteraad en collegeleden) die voldoende deskundigheid in huis heeft om alle taken goed uit te voeren en heeft die nieuwe gemeente ook voldoende invloed om in de regio, provincie en landelijk zaken voor elkaar te krijgen. Er spelen immers vele zaken zoals het spoort Tricht-Geldermalsen-Waardenburg, de nevengeul in Heesselt/Varik als onderdeel van ruimte voor de rivier en de Hollandse Waterlinie, die van grote invloed zijn op de directe woonomgeving van veel van onze (nieuwe) inwoners en waarbij het gemeentebestuur als vertegenwoordiger van die inwoners gewicht in de schaal moet kunnen leggen. Daarnaast is een krachtig bestuur op allerlei terreinen in het sociale domein van groot belang voor met name onze kwetsbare inwoners die een beroep moeten kunnen doen op (professionele) ondersteuning.

Gepubliceerd op 26-06-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018