Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Profiel Wethouderskandidaat West Betuwe

Profiel wethouder GR2022

Algemeen

De D66-wethouder van West Betuwe is een bestuurder die met beide benen midden in de maatschappij staat. Je bent uitstekend in staat is om het D66-gedachtegoed toe te

passen op lokale vraagstukken en draagt dit gedachtegoed uit in houding, gedrag en bestuursstijl.

Als wethouder kun je in West Betuwe echt het verschil kunt maken. Een grote dosis energie en optimisme is essentieel, net zoals de wil en de moed om politieke kansen te

blijven zien en op strategische wijze te benutten. Je bent een verbinder die verschillende partijen, belangen en groepen bij elkaar kan brengen.

Het wethouderschap is geen doorsnee baan en vraagt 24/7 alertheid, flexibiliteit en vaak lange werkdagen, die ook in de avonduren of het weekend kunnen doorlopen.

Als wethouder kun je anderen raadplegen, maar veel zal afhangen van jouw vermogen om jezelf in te werken en te ontwikkelen.

Als bestuurder leef je in een glazen huis: je kan op ieder moment ter verantwoording worden geroepen. Je werkt dus transparant, discreet en integer en bent je bewust van

je voorbeeldfunctie.

 

Verantwoordelijkheden

Eenmaal gekozen als wethouder ben je onderdeel van het college van burgemeester en wethouders. Je voert besluiten van de gemeenteraad en van het Rijk en de provincie

(medebewind) uit. Daarnaast ben je als college verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en de organisatie.

Als wethouder kom je op voor de belangen van jouw taakgebied en ben je daarin continu in gesprek met het Rijk, de provincie, bewoners, bedrijven en organisaties.

Je legt verantwoording af aan de samenleving en ben je benaderbaar. Je hebt een goede balans tussen je eigen persoonlijke drijfveren en overtuigingen die soms moeten

wijken voor andere belangen.

 

Competenties

Het wethouderschap vraagt veel van je. Onze ideale wethouder heeft de volgende competenties:

Aanpassingsvermogen

o Je blijft efficiënt werken onder wisselende omstandigheden door je steeds aan te passen en in te spelen op je omgeving, taken, verantwoordelijkheden, en/of mensen.

Leervermogen

o Je staat open voor nieuwe informatie, nieuwe ervaringen en expertise van anderen en weet deze toe te passen.

Overtuigingskracht

o Je kunt voorstellen en plannen goed verwoorden en anderen overtuigen van jouw aanpak. Je bent standvastig bij tegenwind, maar gaat respectvol om met de mening van anderen.

• Politieke sensitiviteit

o Je kunt maatschappelijke en politieke processen doorzien en weet wanneer iets verstandig is om wel, of niet, te doen. Hierbij herken je ook progressieve kansen.

• Resultaatgerichtheid en Standvastigheid

o Als wethouder ben je verantwoordelijk voor je eigen portefeuilles. Dit vraagt energie en volharding. Politieke processen gaan soms heel snel maar zijn vaker een zaak van lange adem; dit vergt geduld en doorzettingsvermogen.

• Verantwoordelijkheidsgevoel

o Je voelt de verplichting om ervoor te zorgen dat iets goed verloopt en je bent daarop aanspreekbaar.

• Enthousiasmeren en Verbinden

o Als wethouder ben je ‘van iedereen’ in de gemeente. Om de plannen uit het coalitieakkoord te realiseren werk je met veel partijen binnen en buiten het gemeentehuis samen. Personen en belangen bij elkaar brengen en consensus vinden is jouw dagelijks werk.

• Visie

o Als bestuurder ben je minder ‘politiek gekleurd’ dan een volksvertegenwoordiger. Desondanks ben je in staat om het D66-gedachtegoed toe te passen op grote en kleine vraagstukken en het D66 leiderschap uit te stralen via houding, gedrag en uw bestuursstijl.

o Je werkt vanuit een langetermijnvisie en kunt tegelijkertijd op korte termijn en bij actuele snel een oordeel vormen zonder daarbij de overkoepelende politieke strategie uit het oog te verliezen.

Ervaring en vereisten

Je bent bekend in én met de politiek en hebt je ervaring in de regionale of lokale politiek. Of je bent een enthousiaste en vernieuwende zij-instromer vanuit met relevante bestuurlijke ervaring. Ook verwachten we dat je je de komende 4 jaar met hart en ziel wilt inzetten voor D66 in de gemeente en onze inwoners van West Betuwe.

Gepubliceerd op 26-01-2022 - Laatst gewijzigd op 26-01-2022