Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Windpark, een stap naar 2030

Bij de discussies rondom het windpark Deil/AVRI heeft de fractie het standpunt van D66Geldermalsen verder vorm gegeven. De behandeling en werkwijze van het college is daarbij wel aanleiding om de wijze waarop burgers worden betrokken en deelgenoot worden gemaakt van de duurzaamheidsuitdaging (energieneutraal in 2030) ter discussie te stellen en daarvoor een werkwijze aan te reiken tijdens de behandeling van de kadernota en in gezamenlijkheid met de twee andere raden van West Betuwe i.o.

Gepubliceerd op 26-06-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018