Steun ons en help Nederland vooruit

Raadsfractie Geldermalsen: Financiën

D66 wil financiën zorgvuldig beheren met een gedegen en evenwichtig financieel beleid in West Betuwe. Een beleid, dat verantwoord omspringt met de publieke middelen, die mede door de inwoners worden opgebracht. De gemeente West Betuwe heeft al en krijgt nog te maken met een aantal overgangsproblematieken. Het gaat dan om verdergaande decentralisaties (b.v. Omgevingswet) en vooral ook om de ineenvlechting van de financiële systemen van de samenstellende gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. 

De plannen van D66 in dit programma zijn van invloed op de financiële kaders van de gemeente. Denk daarbij aan een proactief beleid voor de energietransitie, een proactief (flankerend) beleid op het terrein van (hoog)waterveiligheid en een streven naar een voor de inwoners toegankelijk bestuursbeleid, gebaseerd op nieuwe IT-toepassingen. 

D66 vindt het dan ook van groot belang op alle begrotingshoofdstukken een deugdelijk financieel beleid te voeren, waarin wordt gestreefd naar begrotingsevenwicht zowel op korte als op lange termijn. Zeker in de aanvangsjaren van de nieuwe gemeente West Betuwe wil D66 dat een strakke bewaking van begrotingen en staten van baten en lasten wordt uitgevoerd. De eigen lokale rekenkamer moet hierin een belangrijke rol vervullen. Zo zorgt D66 ervoor, dat West Betuwe een financieel gezonde start maakt. 

Speerpunten: 

✔ Streven naar begrotingsevenwicht voor een financieel gezond West Betuwe 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018