Steun ons en help Nederland vooruit

Gezonde kernen | Kansen voor iedereen: eenvoudige regels en communicatie

Eenvoudige regels en communicatie

De gemeente moet regels vereenvoudigen: regels moeten vooral mogelijk maken, niet belemmeren. Duidelijke, eenvoudige communicatie (schriftelijk, mondeling, digitaal) is ook belangrijk. Ook voor laaggeletterden en analfabeten. Bibliotheken, digitale wijk- of servicepunten, welzijnswerk en vrijwilligerswerk, maar ook werkgevers hebben hier een belangrijke rol.

Het belang van eenvoudige regels en heldere communicatie geldt eens te meer bij armoedebeleid/schuldhulpverlening, omdat ingewikkelde regels kunnen leiden tot diepere schulden.

Onze samenleving is behoorlijk ingewikkeld voor wie laaggeletterd is, en al helemaal voor analfabeten. Wie niet (goed) kan lezen en schrijven heeft vaak ook moeite met het begrijpen van gesproken taal. Daardoor lopen zij tegen allerlei barriè€res op in de samenleving. Een gemeentelijke overheid dient hier rekening mee te houden en oplossingen te bieden.

De vestigingen van de openbare bibliotheek en andere digitale wijk- of dorpsservicepunten spelen een belangrijke rol bij het terugdringen van laaggeletterdheid. Om laaggeletterdheid tegen te gaan is signalering belangrijk. Naast welzijnswerk en vrijwilligerswerk kunnen ook werkgevers daarin een rol spelen. De gemeente moet hierbij een duidelijke voortrekkersrol nemen en in haar eigen communicatie het goede voorbeeld geven.

 

Laatst gewijzigd op 9 november 2018