Steun ons en help Nederland vooruit

Gezonde kernen | Kansen voor iedereen: integratie van nieuwkomers

Integratie van nieuwkomers

Bij integratie van nieuwkomers moet de gemeente zorgen voor eenĀ  aanpak waarbij helder is wie wat doet. Met focus op het vinden van werk en leren van de taal. Zo voorkomen we hiaten en overlap in het integratieproces.

Voor een goede inburgering van vluchtelingen die als statushouder nieuw in de gemeente komen wonen, is het leren van de Nederlandse taal noodzakelijk.

De informatie over bijvoorbeeld het regelen van de verplichte inburgering is ingewikkeld. Het lukt nieuwkomers vaak niet dit zelf goed te regelen. Ook voor economische zelfstandigheid, het vinden van een baan, is professionele ondersteuning nodig.

Er is laagdrempelige informatie en begeleiding nodig, waarbij taal en het vinden van passend werk voorop staat, zo nodig met behoud van uitkering. Zo kan er bijvoorbeeld voor lager opgeleide vluchtelingen gedacht worden aan stages en vrijwilligerswerk om praktijkervaring op te doen. En bij hoger opgeleiden aan een snelle diplomawaardering en snelcursussen Nederlands.

Laatst gewijzigd op 9 november 2018