Steun ons en help Nederland vooruit

Gezonde kernen | Kansen voor iedereen: vrijwilligers

Vrijwilligers

Vrijwilligers en mantelzorgers verzetten veel werk in het sociale domein. Ze zijn onmisbaar voor de samenleving. D66 vindt dat zij professionele ondersteuning verdienen. Bij het werven, selecteren, trainen en begeleiden van vrijwilligers en bij ondersteuning voor wat betreft fondsenwerving en subsidieaanvragen.

Uit oogpunt van efficiency, eenduidigheid en slagvaardigheid kiest D66 bij voorkeur voor een gemeentebreed werkende organisatie.

D66 wil dan ook vol inzetten op het behoud en vergroting van het aantal vrijwilligers die nu al in alle kernen actief zijn.

Inwoners moeten op de website eenvoudig kunnen vinden hoe en onder wat voor voorwaarden zij bij de gemeente kunnen aankloppen voor subsidie en hun aanvraag ook eenvoudig, zonder bureaucratische rompslomp kunnen indienen en verantwoorden.

Laatst gewijzigd op 9 november 2018